مقالات ولایت فقیه
آیین نامه ها
مدرسه حضرت معصومه سلام الله علیها  دماوند
سایت مراجع تقلید
گلری صوت
نمایش آلبوم
همایش دانش اموزی دوره تکمیلی دفاعیه کرسی آزاد اندیشی
نمايش اخبار
نشریه
  • .آرمان گرایی افراطی :وقتی که آموزشهای قبلی مذهبی در خانواده ومدرسه واز جانب رهبران ومربیان مذهبی ودوستان وسایرین بگونه ای افراطی ارائه شده باشد ونوجوان با روحیه کمال جویی شدید بار آمده باشد،زمینه مساعد برای سوء استفاده فرقه های افراطی فراهم است ومی توانند فرد را با این استدلال که فرقه آنها بهتر از همه می تواند به ارمان های وی جامه عمل بپوشاند به درون خود جذب کنند.
  • میانه روی ،جوهر سبک زندگی اسلامی آموزه های انبیاء شیوه دور از افراط وتفریط وانتخاب روش میانه به عنوان راه خوشبختی ،فلاح ورستگاری بوده است .براین اساس اصل اندازه نگه داشتن در معیشت،وخودداری از "اسراف وتبذیر"ودرعین حال احتراز از "خست وتنگ نظری "در زمره مهم ترین آموزش های نظام اقتصادی تربیتی اسلام است.
  • یکی دیگر از آسیب های جدی در جامعه ی امروزی ایران ،به عنوان یک جامعه در حال گذار ،اشاعه مصرف گرایی ،به ویژه در میان جوانان است.مطابق مد ومارک دار بودن ،دو عامل مهم در خرید لباس وبسیاری از لوازم شخصی وخانوادگی است که امروزه مورد توجه جوانان قرار می گیرد.
  • هنرورزی یکی از ابزارهای ضروری در عرصه تقویت باورهای دینی جوانان،کاربست هنر در این مسیر است دین باوری لوازمی چون کنترل امیال غریزی دارد که جوان در برابر ان مقاومت می کند. گذشته از اینکه در جهان حاضر موانع ومشکلات تازه ای برای جوانان در این مسیر ایجاد شده است.گاه هدف ما تقویت باورهایی است که لوازم آن ورود به لذّات مادی وظواهر دنیوی است وگاه هدایت به سوی ارزش های والاتر انسانی والهی است.توفیق در امر نخست بسی آسان تر حاصل می شود