کد مطلب: 53798 تعداد بازدید: ۲۰۰

حضرت معصومه علیها سلام

بازدید از پژوهشگاه رویان

چهارشنبه ۶ دى ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۲۳:۴۰
بازدید جمعی از طلاب از پژوهشگاه رویان

به منظور ارتقاء سطح علمی پژوهشی طلاب با هماهنگی پژوهشگاه رویان   جمعی از طلاب وکادر واساتید در   کارگاه پژوهشی علمی آن مرکز شرکت نموده واز دستاوردهای پژوهشکده اطلاعات بسیار ارزنده ای کسب نمودند