کد مطلب: 33005 تعداد بازدید: ۱۹۷

تبلیغ در محرم

فعالیتهای تبلیغی

یکشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۲۱:۲۱
مدرسه علمیه حضرت معصومه (علیها سلام ) در ماه محرم فعالیتهای تبلیغی خود را در مدارس ،حسینیه ها ، مساجد ومجامع عموی انجام دادند

 

مبلغین مدرسه علمیه حضرت معصومه (علیها سلام ) در ماه محرم فعالیتهای تبلیغی خود را در مدارس ،حسینیه ها ، مساجد ومجامع عموی به شرح زیر انجام دادند .

-حضور در حسینیه ها وتشکیل حلقه های نوجوان وجوان 

- بیان مسائل شرعی واحکام برای بانوان در حسینیه ها ومساجد

- برگزاری گفتمان با موضوع محرم در مدارس

- نصب مطالب دینی بر روی بنر در حسینیه هاومساجد        

- تصحیح قرائت نمازوآموزش قرآن برای تمامی سنین در هیئات وحسینیه ها

- برگزاری سخنرانی با موضوع دلایل قیام عاشورا وامر به معروف ونهی از منکر در نهضت حسینی در جلسات بانوان