کد مطلب: 23313 تعداد بازدید: ۲۲۰

به گزارش رابط خبری مدرسه حضرت معصومه سلام الله علیها دماوند کرسی آزاد اندیشی با موضوع پاسخ به شبهات تاریخی اسلام در روز دوشنبه 5/11/94برگزار گردید.

کرسی آزاداندیشی با موضوع شبهات رایج در مورد اسلام در مدرسه علمیه حضرت معصومه علیهاسلام دماوند

چهارشنبه ۷ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۴۳:۳۲
به گزارش رابط خبری مدرسه حضرت معصومه سلام الله علیها دماوند کرسی آزاد اندیشی با موضوع پاسخ به شبهات تاریخی اسلام در تاریخ 5/11/1394 در مدرسه علمیه حضرت معصومه علیها سلام بر گزار گردید.

کرسی آزاداندیشی با موضوع شبهات رایج در مورد اسلام در مدرسه علمیه حضرت معصومه علیهاسلام دماوند

به گزارش رابط خبری مدرسه حضرت معصومه سلام الله علیها دماوند کرسی آزاد اندیشی با موضوع پاسخ به شبهات تاریخی اسلام در روز دوشنبه 5/11/94برگزار گردید.

کرسی آزاد اندیشی

به گزارش رابط خبری مدرسه حضرت معصومه سلام الله علیها دماوند کرسی آزاد اندیشی  با موضوع پاسخ به شبهات تاریخی اسلام در تاریخ 5/11/1394 در مدرسه علمیه حضرت معصومه علیها سلام بر گزار گردید.

در روز دوشنبه5/11/94 کرسی آزاد اندیشی با موضوع اپاسخ به شبهاتتاریخی اسلام  (    آیا اسلام با زور شمشیر وبا کشتار وسیعی که  توسط اعراب صورت گرفته مسلمان شده اند؟)   با حضور طلاب مدرسه وحجة الاسلام والمسلمین رضایی استاد حوزه ودانشگاه  و استاد تاریخ جناب آقای شمس آبادی  برگزار گردید.

در ابتدای جلسه آقای شمس آبادی مروری بر تاریخ ایران ودین ایرانیان قبل از اسلام وچگونگی ورود اسلام به ایران رابیا ن فرمودند..اولین سلسله رسمی درایران مادها بودند که آتش رابا خود از سیبری آوردند وآتش رارکن مقدس در خانواده  می دانستند.اشکانیان 480سال در ایران حکومت کردندومردم  در دین خود ازاد بودندوادیان مختلف در این دوره وارد ایران شد.ورود اسلام به ایران به شیوه های مختلفی اتفاق افتاد. آقای رضایی به مباحث اعتقادی و تاریخی وبا استناد به آیات وروایات موضوع را ادامه دادند.  ایشان در ادامه گفتند که توحید قبل از اسلام در ایران بوده است اماتوحید ومعارف بعداز ورود اسلام فابل مقایسه نیست .نکته دوم آیه لااکراه فی الدین که یک قاعده تکوینی است نه یک دستور تشریعی .به زور نمی شود دین را وارد قلبهای مردم کرد و...     وطلاب سوالاتی راپیرامون بحث مطرح کره واساتید پاسخ گفتند..

اخبار مرتبط