کد مطلب: 22802 تعداد بازدید: ۱۳۷

سیمای امام علی (علیه السّلام) در نهج البلاغه

یکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶
کلیدواژه:سیره امام علی(علیه السّلام)،سیمای امیرالمومنین،امام علی(علیه السّلام)، نهج البلاغه

تبار مردمان، نشان دهنده چگونگی شخصیت، اندیشه و فرهنگ آنان است.انسان های وارسته  نیک اندیش غالبا ریشه در خاندان های فرهیخته ، ارجمند و تربیت یافته دارندو بدکاران زشت خو از دامن های ناسالم بر می آیند و ریشه درتبارهای بدسگال دارند.

     روانشناسان می گویند، سه اصل درتکوین شخصیت انسان اثر مستقیم و نقش اساسی دارد: آنها عبارتنداز:

وراثت، تربیت و محیط، درمورد حضرت علی (علیه السّلام)، هر سه اصل به طور کامل وجود داشت.

این تحقیق با عنوان سیمای امام علی (علیه السّلام)درنهج البلاغه با به کارگیری روش توصیفی در صدد پاسخگویی به این سوال است که سیمای امام علی(علیه السّلام)در نهج البلاغه چیست.این نوشتار در پاسخ به این سوال در سه فصل تنظیم شده است.اول به سیمای فردی امام علی پرداخته شده است دوم سعی شده است سیمای اجتماعی امام علی بررسی شودو در آخر نیز به سیمای حکومتی امام علی(علیه السّلام)پرداخته شده است.

     امیرالمؤمنین چون در خانة «کعبه» متولدشد،به طورمستقیم زیرنظر رسول خدا و در کانون «وحی» تربیت گردید، و تمام خُلق و خوی او با الهام از قرآن مجید، و راهنمایی پیامبر اسلام بوده است.