کد مطلب: 22792 تعداد بازدید: ۵۳۳

وظایف فردی و اجتماعی زنان منتظر در عصر غیبت

چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۶
کلیدواژه ها: امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، عصر غیبت، منتظر، تربیت، وظایف فردی، وظایف اجتماعی.

تحقیق پیش رو با عنوان وظایف فردی و اجتماعی زنان منتظر در عصر غیبت با به کار گیری روش مروری، تحلیلی و استنباطی در صدد پاسخگویی به این سؤالات می باشد که: جایگاه و نقش زنان منتظر در عصر غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریفچیست؟ وظایف فردی زنان منتظر در شرایط کنونی کدام است؟ مهمترین وظایف زنان در جامعه چیست؟ لذا این نوشتار در پاسخ به این سوالات و در یک بخش و سه فصل تنظیم شده است؛ بخش اول کلیات است که در آن به تبیین موضوع پرداخته شده است، در فصل اول به جایگاه زنان در آیات و روایات و نقش آنان در زندگی و جامعه مهدوی پرداخته شده است، در فصل دوم کوشش شده است وظایف فردی زنان منتظر بیان شود و در فصل سوم به مهم ترین وظایف اجتماعی زنان منتظر پرداخته شده است. با بررسی و انجام این پژوهش مشخص شد که تکامل معنوی و بودن در صف یاران حضرت حجت علیه السلامعالی ترین هدف انسان در حیات خویش است که البته باید آن را بدست آورد. لذا با توجه به اهمیت نقش زنان و اینکه شناخت وظایف فردی و اجتماعی زنان منتظر، انجام تکالیف صحیح منتظرین واقعی را در پی خواهد داشت و زمینه های ظهور حضرت قائم را فراهم خواهد کرد، لذا در این پژوهش به وظایف فردی و اجتماعی زنان منتظر در عصر غیبت پرداخته شده است.