کد مطلب: 22788 تعداد بازدید: ۱۰۶

بررسی عدّه و انواع و احکام آن در اسلام

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶
عدّه طلاق، عدّه متعه، عدّه زنان یائسه، عدّه زنان فاقد رحم، طلاق بائن، طلاق رجعی، نفقه

احکام مربوط به عدّه زنان در قوانین اسلامی متناسب با کرامت و ارزش انسانی زنان وضع و تشریع گردیده است این تکلیف (عدّه) آثار فقهی –حقوقی فراوانی به دنبال دارد و گستره آن بسیاری زنان جامعه را شامل می شود. لذا شناخت دقیق این مسأله و تشخیص محدود، زمانی آن نسبت به حالات و وضعیت های مختلف زنان از اهمیت بسزایی برخوردار است، به ویژه اینکه امروزه با پیشرفت دانش پزشکی و امکان تشخیص پاک بودن رحم از حمل و منتفی شدن علت تشریع عدّه، شک و تردیدهایی را در برخی موارد عدّه ایجاد نموده. از سوی دیگر با پیشرفت علم پزشکی و امکان اخراج رحم این بحث در باب زنان فاقد رحم، به عنوان مطلبی مستحدثه و احکامی که در پی آن می آید سؤالات جدیدی را مطرح می کند، شیوه بکار رفته در تهیه این رساله از نوع اسناد مدارکی و با تکیه بر منابع دسته اول می باشد. عدّه زنان در حالات مختلف از جمله عدّه طلاق، عدّه وفات، عدّه زنان باردار، عدّه در عقد موقت و زنان فاقد عدّه مورد بررسی قرار گرفته، همچنین ضمن اشاره به برخی حکمتهای تشریع عدّه، در بحث زنان فاقد عدّه، عدم لزوم رعایت عدّه زنان فاقد رحم با استناد به روایت بی شمار و گفتار مشهور فقها ثمرۀ بحث ما می باشد.