کد مطلب: 22787 تعداد بازدید: ۱۳۹

علل و آثار منکرات ازدیدگاه نهج البلاغه

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶
امام، علی، علل، آثار، منکر، معروف، نهج البلاغه

منکر به معنای باز داشتن ازکاری است که قبحش از نظر شرع و عقل روشن باشد. یعنی هرکاری که عقل سالم به قبحش حکم می کند یا اگر عقل درحسن و قبحش متوقف شد سپس شرع به قبحش حکم می کند. در واقع منکرآن است که  خوب شناخته نشده باشد و به زشتی و بدی معرفی شده باشد. و ازآنجا که نهى از منكر يكى از اصول عملى اسلام است و چون اصلى است كه در خود قرآن مجيد با صراحت و تأكيد آمده و بعد در اخبار نبوى و آثار ائمه طاهرين درباره آن بسيار سخن گفته شده و بعد هم بزرگان و علماى دين در همه قرنها، دوره به دوره و طبقه به طبقه، درباره اين اصل و اهميت آن سخنها گفته؛ لذا ضروریست که در گام نخست علل و بسترهای منکرات و راه اصولی مبارزه با آن شناخته شود . لذا این نوشتار با به کار گیری روش مروری تحلیلی و استنباطی با عنوان علل و آثار منکرات از دیدگاه نهج البلاغه در صدد پاسخگویی به این سوالات است؛ منکر چیست ؟ علل و آثار منکرات اخلاقی چیست ؟ علل و آثار منکرات اقتصادی چیست؟ که در یک بخش و سه فصل تنظیم شده است: بخش اول کلیات است؛ که در آن به تبیین موضوع پرداخته شده است. در فصل اول به منکر شناسی پرداخته شده است.در فصل دوم منکرات اخلاقی پرداخته شده است.در فصل سوم به منکرات اقتصادی پرداخته شده.  با بررسی و انجام این پژوهش مشخص شد هر نیاز فطری و طبیعی دارای پاسخی درست و منطقی است اگر به طور صحیح جستجو شود، هر چند گسترده و پایان ناپذیر باشد دست یافتنی است. و این که ماباید به یقین بدانیم، اگرازحالا درمقابل شیطان ومفسدین برخورد نکنیم؛ آن هم برخوردی تهاجمی وهمه جانبه، ، باید منتظر فساد و ستم درجامعه ی انسانی به خصوص جامعه اسلامی باشیم و اینکه جامعه آلوده انسان را به نابودی می کشاند و عذاب آخرت را در پی دارد.