کد مطلب: 22758 تعداد بازدید: ۱۱۹

نقش حکمت در نورانیت قلب از منظر قرآن و روایات

چهارشنبه ۵ مهر ۱۳۹۶
ا خلاصه ی تمام فصول،بیانگر این است که حکمت درتکامل انسان نقش به سزایی دارد که با الهام ازقرآن و احادیث معصومین(علیهم السلام)می توانیم درجهت رسیدن به حکمت حقیقی تلاش کنیم.

انسان در تمام ابعاد زندگی اش نیازمند حکمت است زیرا پیمودن سعادت مسیری دشوار است. حکمت،معرفت و شناخت ِاسرار وآگاهی ازحقایق و رسیدن به حق است که خداوند به بعضی از افراد به خاطرپاکی و تقوا عطا می کند تا از وسوسه های شیطانی در امان باشندو این خیرکثیر است.هدف،شناخت حکمت ونقش آن درنورانیت قلب است.روش پژوهش کیفی است ودرسطح توصیفی،استراتژی استقرایی است که اطلاعات آن براساس منابع مکتوب دست اول دینی به بحث حکمت وقلب پرداخته ایم.حکمت حقیقی،نورانیت و بصیرتی است که درنتیجه ی به کار بستنِ حکمت عملی درزندگی برای انسان حاصل می شود.وجایگاه حکمت در وجود انسان،قلب متواضع است.وجایگاه قلب در وجود انسان همانند جایگاه امام است برای مردم،که از مقام هدایت ،خزانه داری علم،رکن وجود انسان بهره مند می باشد.با تأمل در نقش حکمت در نورانیت قلب روشن می شود که حکمت باعث ذکرویادخدا،ایمان،انس باقرآن،پیروی از اوصیاء می شود.