کد مطلب: 21959 تعداد بازدید: ۱۲۰

غفلت از عقاب الهی ، آثار و پیامد ها ودرمان آن از منظر قرآن و روایات

یکشنبه ۴ تير ۱۳۹۶
غفلت از جمله رذایلی است که آدمی را از سیر در مسیر کمال باز می دارد و عامل منحرف کننده ی عقل انسانی از عروج به الی الله می باشد . خداوند – سبحانه و تعالی - برای صیانت عقل از این انحراف - در راستای سنت اختیار انسان - راهکارهای خاصی را قرار داده است که از جمله آنها القای خوف ازعقابی بسیار سخت و گاه دائمی است تا پیوسته توجه آدمی به آن هدف والای خود باشد و لذا غفلت از عقاب الهی ، توجه نداشتن به تنبیهی است که خداوند رئوف برای تنبه و تربیت نفس انسانی از آن هشدار داده است . شخصی که غافل از عقاب الهی است ، از آن جهت که توجه به سزای عمل زشتی که انجام می دهد ندارد و عامل باز دارنده ای در پیش رو نمی بیند ، مستعد گرفتاری در انواع غفلت ها ازجمله غفلت از مبداء و معاد وهویت انسانی و... می باشد. لذا گرفتار انواع دیگری از رذایل اخلاقی خواهد شد که ازجمله ی آن رذایل ، گرفتاری در دنیا طلبی می باشد که از منظر قرآن و روایات راس تمامی خطاهاست .اما گذشته از آنکه پیشگیری بهتر از درمان است برای درمان این رذیله ی اخلاقی بهترین دارویِ شفا بخش تداوم بر ذکر بعد از حصول یقظه می باشد و برای حصول تداوم ذکر خود فرد بیشترین نقش را ایفا می کند . هر چند که حکومت اسلامی باید در برچیدن اسباب غفلت و نهادینه کردن اسباب ذکر نهایت بذلش را بکند.