کد مطلب: 21958 تعداد بازدید: ۲۰۶

اهمیت و جایگاه ورزش در سبک زندگی اسلامی

یکشنبه ۴ تير ۱۳۹۶
این فرضیه برای همه ی ما وجود دارد که نقش ورزش برسلامتی افراد بسیار تاثیر گذار است، اما لازم است دیدگاه دین را نیز دراین زمینه جویا شد. براساس بررسی های صورت گرفته در آیین مقدس اسلام، بر خلاف بسیاری از آیین های دیگر، بدن آدمی مورد تحقیر نیست. اسلام بدن انسان را چیزی بی ارزش نمی شمارد، زیرا بدن انسان ابزار تکامل روح است. تحقیر بدن، در حکم تحقیر شخصیت آدمی است و کسی که مرتکب این عمل شود، مستوجب کیفر و قصاص است. در نتیجه، اسلام برای صحت و سلامتی، ارزش و اهمیت ویژه ای قایل بوده و از این رو فقه و سنّت اسلامی از مطالب و دستور العمل هایی در این زمینه مملوّ است. از طرفی، رابطه تنگاتنگی بین ورزش و سلامتی وجود دارد، به گونه ای که به طور معمول کلمه ورزش به کلمه تربیت بدنی عطف شده و گفته می شود: ورزش و تربیت بدنی؛ و یکی از مهم ترین عوامل اهمیت ورزش در این است که موجب ایجاد، تقویت و یا حفظ سلامتی می شود، در اسلام، احادیث و رهنمودهای فراوانی از بزرگان دین، جهت حفظ صحّت و تقویت بدن و پرداختن به آن، وارد شده است؛ از جمله می توان به این روایت الصّحّة افضل النّعم؛ صحت و سلامتی از هر نعمت دیگری بهتر و ارزشمندتر « : امام علی علیه السلام اشاره نمود ». است لذا در این تحقیق تلاش شده است فواید و آثار مثبت ورزش بر فرد و خانواده مورد بررسی قرارگیرد، تا ورزش به عنوان یک اصل اساسی در زندگی افراد قرارگیرد، و از آن جهت که بسیاری از بیماری های جهان امروز نشات گرفته از بی تحرکی است پس به دنبال آن هستیم در جامعه ی مسلمین )باتوجه به تاکیدات فراوان منبع دینی( ورزش یک فریضه واجب تلقی شود که موجب سلامتی می شود.