کد مطلب: 21954 تعداد بازدید: ۱۲۰

معیارهای سبک زندگی اسلامی در سیره رضوی

یکشنبه ۴ تير ۱۳۹۶
چکیده سبک زندگی ناظر به مسائلی است که متن زندگی انسان را در دنیا شکل می دهد. به عبارتی وقتی از شیوه زیستن مومنانه سخن به میان می آید، تمام مسائلی را که آدمی در متن زندگی با آن مواجه است، باید مدنظر قرار داد و از این رو گستره ی سبک زندگی عرصه ی وسیعی از رفتار آدمی با خدا، خود، خانواده، جامعه و حتی طبیعت را در بر می گیرد. در حقیقت معارف اسلامی ما در بردارندۀ همه نیازها است و سبک زندگی زیبایی را به بشریت ارائه می دهد. و نقش الگوهای رفتاری در ساخت زندگی حیات بخش نیز بسیار مهم است. از این رو، تکیه بر شخصیت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) در پیاده کردن شاخص ها، لازم و بایسته است. این مجموعه با به کارگیری روش تحلیلی ، در ابعاد مشخص و با ملاحظه ی ارتباطات سه گانه ی انسان با خود و خانواده و جامعه، و با بهره گیری از میراث رهنمون بخش امام خوبان علی بن موسی(علیه السلام) ، زندگی مومنانه را ترسیم کرده است. جلوه های فردی، ابعادی است که هر فردی بدون توجه به اینکه در خانواده یا جامعه باشد یا نباشد، آن را نسبت به خود انجام می دهد و این ارتباطی که شخص با خودش بر قرار می کند و بنیادی ترین رابطه در میان سطوح ارتباطی است. جلوه های خانوادگی به رفتارها و روابط فرد از این حیث که عضوی از یک خانواده است و باید نسبت به ارکان و اعضای خانواده رعایت کند اشاره دارد.و جلوه های اجتماعی به ابعادی که فرد در ارتباط با دیگران، فراتر از خود و خانواده انجام می دهد سخن به میان آمده است.خلاصه ی تمام فصول، بیانگر این مطلب است که رفتارشناسی و الگوگیری از امام رضا (علیه السلام ،رفتارهای ما را نسبت به خود ،خانواده و جامعه تنظیم کرده و به گونه ای منطقی سامان می بخشد . کلیدواژه: معیار، سبک زندگی، سیره امام رضا، ارتباط، رفتار، فرهنگ، دین