کد مطلب: 21502 تعداد بازدید: ۱۳۳

ایجاد فضای مناسب برای پرورش روح بندگی فرزندان

چهارشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
یکی از کارکردهای خانواده ،در کنار تامین نیازهای جسمی ،تامین نیازهای روحی وایجاد فضای مناسب برای پرورش روح عبودیت وبندگی آنان است. خداوند با تکیه بر این نکته ،تلاوت آیات وحکمت خویش در خانه ها را به همسران پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم ) یاد آور شده ومی فرماید:"واذکرن مایتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیر :از آیات خدا وحکمتی که در خانه های شما خوانده می شود به یاد داشته باشید زیرا خداوند دقیق آگاه است."

ایجاد فضای مناسب برای پرورش روح بندگی فرزندان

یکی از کارکردهای خانواده ،در کنار تامین نیازهای جسمی ،تامین نیازهای روحی وایجاد فضای مناسب برای پرورش روح عبودیت وبندگی آنان است. خداوند با تکیه بر این نکته ،تلاوت آیات وحکمت خویش در خانه ها را به همسران پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم ) یاد آور شده ومی فرماید:"واذکرن مایتلی فی بیوتکن من آیات الله والحکمه ان الله کان لطیفا خبیر :از آیات خدا وحکمتی که در خانه های شما خوانده می شود به یاد داشته باشید زیرا خداوند دقیق آگاه است."

چنانچه خانه محلی برای بندگی وذکر حق واقع شود،خداوند آن را رفیع وعظیم می گرداند.خداوند با یاد آوری این نکته می فرماید:"در خانه هایی است که خدا رخصت داده که ارجمندش دارند ونام خدا در آنها یاد شود.در آن خانه ها هر بامداد وشامگاه او را نیایش می کنند"علامه طبا طبایی رحمه الله در تبیین این آیه می گوید : علت رفعت این خانه ها بخاطر ان است که در آنها ،نام خدا برده می شود ،وچون از سیاق بر می اید که این ذکر نام خدا استمراری است ،بنابراین معنا این می شود که اهل این خانه ها همواره نام خدا را می برند ودر نتیجه قدر ومنزلت آن خانه ها بزرگ ورفیع می شود"

بنابراین محیط خانه مناسب ترین محل برای ذکر ویاد خداوند است ،واز این جهت خانه می تواند مکتب سازنده ای برای تربیت انسان هایی با ارزش ومطیع حق باشد که اعضای آن مدارج عبودیت وبندگی را بپیمایند.