کد مطلب: 21352 تعداد بازدید: ۱۳۷

"اگر یک روحانی پایش را کج بگذارد

دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶
"اگر یک روحانی پایش را کج بگذارد می گویند :"روحانیون این طورند "نمی گویند فلان آدم...

امام خمینی (قدس سرّه):

"اگر یک روحانی پایش را کج بگذارد می گویند :"روحانیون این طورند "نمی گویند فلان آدم .....اگر یک روحانی خدای ناخواسته ،یک خطایی بکند ،این طور الان وضع شده است  که می گویند روحانیون این جوری اند .مسئولیت ،یک مسئولیت بزرگی است که یکی اگر پایش را غلط بگذارد این طور نیست که پای خودش حساب بشود،پای روحانیت اسلام حساب می شود ،شکست روحانیتِ اسلام است. از این جهت هر خطایی که از ما وشما آقایان خدای ناخواسته تحقق پیدا بکند ...پای همه حساب می شود ،حتی آن طلبه ای که در مدرسه دارد درس می خواند ،آن هم وقتی که یک خطایی بکند پای خودش حساب نمی شود پای دیگران هم حساب می کنند مسئولیت بسیار بزرگ است."

"بیانات در جمع علما وروحانیون شیعه وسنی 16/2/1364"