کد مطلب: 21344 تعداد بازدید: ۱۱۹

بر حذر داشتن فرزندان از سهل انگاری در انجام آداب وفرائض دینی

شنبه ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶
علاوه برتشویق ،تذکر وانذار نیز نقش کلیدی در تربیت دارند ویکی از راهکارهای بسیار مهم در تربیت به شمار می روند.

بر حذر داشتن فرزندان از سهل انگاری در انجام آداب وفرائض دینی
علاوه برتشویق ،تذکر وانذار نیز نقش کلیدی در تربیت دارند ویکی از راهکارهای بسیار مهم در تربیت به شمار می روند.تذکر وانذار به موقع سبب می شود که کار بد وفساد در نظر انسان ناپسند آید واز هر آن چه موجب گمراهی وبی بند وباری او می شود ،متنفر گردد،واز سوی دیگر موجب می شود که با ترس از عذاب اخروی ،به دستورات الهی وتکالیف دینی پایبند شود.در نتیجه این امر موجب می شود تا فرد مسیر کمال وترقی را پیموده وآمادگی لازم برای آن را پیدا نماید.خداوند نیز در قرآن به این نکته اشاره نموده ودر موارد بسیاری از آن یاد نموده است. امام علی علیه السلام فقیه ودین شناس حقیقی را چنین معرفی می کند :"نه مردم را از رحمت خدا نا امید کند ونه از عذاب الهی آنان را ایمن گرداند ."
در واقع تذکر ومراقبت بر رفتار فرزندان ،یکی از روش های مهم در ایجاد روحیه عبادت وفضائل اخلاقی به شمار می رود این شیوه برخورد را در سیره رسول اکرم صلی الله علیه وآله وائمه علیهم السلام نیز می توان یافت. آن حضرات با نظارت دقیق بر رفتار اطرافیان خویش ،در برخورد با منکرات ،به آنان تذکر می دادند. سماعه بن مهران با شتردارش برخورد نامناسبی کرده بود ،زمانی که به حضور امام صادق علیه السلام رسید آن حضرت به وی فرمودند :"این چه کاری بود که با شتر دارت کردی ؟بپرهیز از اینکه فحاشی ولعن کنی !"