کد مطلب: 21057 تعداد بازدید: ۱۶۴

نقش هالیوود در تبلیغ سبک زندگی آمریکایی

دوشنبه ۴ ارديبهشت ۱۳۹۶
ورود لوح های فشرده ودی وی دی به بازار وعدم توانایی نهادهای نظارتی در کنترل این اقلام فرهنگی از یک دهه پیش ،باعث شد تا فیلم های هالیوودی به راحتی وبا ارزان ترین قیمت در اختیار مخاطب ایرانی قرار گیرد. البته از چند سال قبل تر از آن ،صدا وسیما که با گسترش شبکه های صدا وسیما نیاز به پر کردن جدول پخش خود داشت بار دیگر پس از چند سال تحریم به سینما وتلویزیون آمریکا روی خوش نشان داد وسریال های آمریکایی وبعدتر فیلم های دیگر به وفوراز صدا وسیما پخش شد.

نقش هالیوود در تبلیغ سبک زندگی آمریکایی

ورود لوح های فشرده ودی وی دی به بازار وعدم توانایی نهادهای نظارتی در کنترل این اقلام فرهنگی از یک دهه پیش ،باعث شد تا فیلم های هالیوودی به راحتی وبا ارزان ترین قیمت در اختیار مخاطب ایرانی قرار گیرد. البته از چند سال قبل تر از آن ،صدا وسیما که با گسترش شبکه های صدا وسیما نیاز به پر کردن جدول پخش خود داشت بار دیگر پس از چند سال تحریم به سینما وتلویزیون آمریکا روی خوش نشان داد وسریال های آمریکایی وبعدتر فیلم های دیگر به وفوراز صدا وسیما پخش شد. این گونه بود که استاندارد فیلم دیدن در بین مخاطب ایرانی از دیدن فیلم های وطنی وسریال های شرقی وعربی به فیلم ها وسریال های هالیوودی تغییر پیدا کرد. وقتی استاندارد فیلم دیدن تغییر کردمخاطب ایرانی عطش خاصی برای تماشای آثار هالیوودی پیدا کرد وبا ورود سی دی و سپس دی وی دی وارزان شدن آن ها  ،قاچاق این گونه فیلم ها نیز آسان شد ودر طول چند سال ،تماشای سریال های هالیوودی به پدیده ای فراگیر تبدیل گشت ،سریال هایی که بدون هیچ نظارتی وتوسط شرکت های زیر زمینی با زیر نویس فارسی عرضه می شد وهیچ سنخیتی با فرهنگ ایرانی نداشت.

علت گرایش قشر متوسط جامعه به سمت این سریال ها ،داشتن وقت فراغت بیشتر نسبت به طبقه ی فقیرتر جامعه بود.البته نه اینکه فقط طبقه ی متوسط این فیلم ها را ببیند،بلکه طبقه ی متوسط چون امکانات مادی بهتری برای تقلید زندگی به سبک این فیلم ها وسریال ها دارد ،تاثیر بیشتری از این سریال ها می گرفت واین آموزه ها را با دردسر کمتری در زندگی خود امتحان می کرد.پس نسبتی که بین خودش وزندگی آمریکایی برقرار می کرد به مراتب قویتر از طبقه ی ضعیف جامعه بود. به اذعان جامعه شناسان وپژوهشگران حوزه ی سینما آنچه در اغلب فیلم های آمریکایی در مورد زندگی وخانواده به نمایش گذاشته می شود با حقیقت زندگی در آمریکا متفاوت است.جامعه ی آمریکا علی رغم همه ی فسادهای موجود همچنان به خانواده اهمیت می دهد اما آنچه هالیوود به عنوان یک بنگاه بزرگ اقتصادی وفرهنگی  به تصویر می کشد نوعی از سبک زندگی کاملا مدرن ومادی ومصرف گرایانه است که نظیرش را فقط در سینمای آمریکا می توان سراغ گرفت وبس .اصالت لذت ،روابط جنسی آزاد ،مصرف گرایی،عدم تمایل به ازدواج ،خشونت وقدرت طلبی از مولفه های اصلی این نوع سبک زندگی است.

برگرفته از کتاب سال صالحین