کد مطلب: 20095 تعداد بازدید: ۱۷۷

معنویت در زندگی انسان

سه شنبه ۱۴ دى ۱۳۹۵
معنویت در زندگی انسانها ،از چه جایگاهی برخوردار است ؟ نیاز به معنویت ،از اعماق فطری انسان ها سر رشته می گیرد وروح نیز در ارتباط با بیکرانه ها ومظاهر قدرت پروردگار ،به طراوت ورشد ویژه خود می رسد .

معنویت در زندگی انسانها ،از چه جایگاهی برخوردار است ؟

نیاز به معنویت ،از اعماق فطری انسان ها سر رشته می گیرد وروح نیز در ارتباط با بیکرانه ها ومظاهر قدرت پروردگار ،به طراوت ورشد ویژه خود می رسد .

 درحقیقت ،نیاز به معنویت در جوانان ،بیش از گروه  های دیگر سنی نمود می یابد .معنویت ،پاسخی قانع کننده به روح پرسش گر انسان وجهت دهنده حیات اوست.بسیاری از مشکلات زندگی ،در پرتو رستگاری وایمان به خدا رنگ می بازند ومسئله ای چون :ناهنجاری های اخلاقی ورفتاری ،عدم اعتدال روانی وبینش منفی گرایانه انسان با دست یابی به رتبه های ایمان ،از زندگی فرد رخت بر میبندند.معنویت ،بر احساس پوچی ،روزمرگی وابتذال زندگی غلبه می کند وبه جای آن ،مسولیت پذیری ،پویایی وکمال روحی را جایگزین می سازد. معنویت گرایی میتواند در قالب خدا ومعاد باوری ،اخلاص ورزی ،نماز،دعا ونیایش،مهرورزی نسبت به دیگران و....نمود یابد.