کد مطلب: 20062 تعداد بازدید: ۱۵۶

باری که بر زمین مانده است

شنبه ۱۱ دى ۱۳۹۵
بخش کوتاهی از مطالبات وانتظارات حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی از طلاب متدین وانقلابی

باری که بر زمین مانده است
یکی از کارهایی که حوزه باید انجام بدهد ،این است که مرکزی داشته باشد وکتابهایی را که در دنیا راجع به انقلاب نوشته اند ،جمع کند چه آنهایی که مستقیما درباره انقلاب است وچه آنهایی که به خاطر انقلاب به شیعه ویا به اسلام فحش داده اند وچه کتابهایی که از ما تعریف کرده اند ونقاط قوت ما را ـکه بعضاخودمان هم از آنها غافل بوده ایم –یادآور شده اند.
در این مرکز ،محققان باید مشابه این کتابها را نیز در داخل کشور جمع آوری کنند ومورد بررسی قرار دهند.وقتی که محقق می گوییم ،فورا ذهن به سمت پیرمردها ی از کار افتاده نرود.محققان جوان بنشینند ،اینها را تقسیم کنند وتفکر وذهنیت انقلاب را-که متاسفانههنوز معادل فارسی ان را پیدا نکرده ایم-تدوین کنند وآن را-نه دریک جلد کتاب ونه با یک بیان –بیرون بدهند،که اگر از ما پرسیدند ،انقلابتان چیست؟بگوییم ،این است.اگر شما چنین کاری نکردیدعدیگرانی که غالبا صلاحیت ندارند،خواهند کرد.
بخش کوتاهی از مطالبات وانتظارات حضرت امام خامنه ای مد ظله العالی از طلاب متدین وانقلابی