کد مطلب: 20013 تعداد بازدید: ۱۵۲

روح دیانت حاکم بر مردم

دوشنبه ۶ دى ۱۳۹۵
روح دیانت حاکم بر مردم ،نقطه مشترک 9 دی وحضور مردم در سال 57

روح دیانت حاکم بر مردم ،نقطه مشترک 9 دی وحضور مردم در سال 57
در قضیه ی 9 دی سال 88 یک نکته اساسی است وآن نکته برمی گردد به هویت انقلاب و ماهیت انقلاب یعنی همان روح در ماجرای 9 دی نشان داده شد ، کما اینکه در قضایای گوناگون دیگر هم نشان داده شده ،لیکن در 9 دی به شکل بارزی نشان داده شد ، به طوری که جای انکار وتردید وتامل برای هیچ کس از بد خواهان ودوستان و دشمنان و دیگران باقی نگذارد وآن روح چه بود ؟روح دیانت حاکم بر دلهای مردم بود . (گزیده ای از بیانات رهبر انقلاب در 21 / 9 / 1390 )