کد مطلب: 19881 تعداد بازدید: ۱۵۸

خصوصیات برجسته وزیبای پیامبر اکرم (ص)

دوشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۵
به طور خلاصه اخلاق پیامبر رابه اخلاق شخصی واخلاق حکومتی تقسیم می کنیم به عنوان یک انسان خلقیات او وبه عنوان یک حاکم خصوصیات وخلقیات ورفتار او .

خصوصیات برجسته وزیبای پیامبر اکرم (ص)
به طور خلاصه اخلاق پیامبر رابه اخلاق شخصی واخلاق حکومتی تقسیم می کنیم به عنوان یک انسان خلقیات او وبه عنوان یک حاکم خصوصیات وخلقیات ورفتار او . البته اینها گوشه ای از آن چیز هایی است که در وجود آن بزر گوار بود چندین برابر این خصوصیات برجسته وزیبا در او وجود داشت که من حالا بعضی از آنها را عرض می کنم .آن بزرگوار ، امین ،راستگو ،صبور وبردبار بود .جوانمرد بود ،از ستم دیدگان در همه شرایط دفاع می کرد .درست کردار بود ،رفتار او با مردم ، بر مبنای صدق و صفا ودرستی بود .خوش سخن بود ، تلخ زبان و گزنده گو نبود . پاکدامن بود ،در آن محیط فاسد اخلاقی عربستان قبل از اسلام آلوده شود .در دوره جوانی آن بزرگوار معروف به عفت وحیا بود وپاکدامنی او را همه قبول داشتند .اهل نظافت وتمیزی ظاهر بود ،لباس ،نظیف ،سر وصورت ،نظیف،رفتار ،رفتار با نظافت .شجاع بود وهیچ جبهه ی عظیمی از دشمن ،او را متزلزل وترسان نمی کرد ،صریح بود ،سخن خود را با صراحت وصدق بیان می کرد .در زندگی زهد وپارسایی پیشه ی او بود .بخشنده بود ،هم بخشنده ی مال ، هم بخشنده ی انتقام یعنی انتقام نمی گرفت ،گذشت و اغماض می کرد .بسیار با ادب بود ،هرگز پای خود را پیش کسی دراز نکرد ،هرگز به کسی اهانت نکرد .بسیار با حیا بود .وقتی کسی او را بر چیزی که او بجا می دانست ،ملامت می کرد –که در تاریخ نمونه هایی وجود دارد – از شرم وحیا سرش را به زیر می انداخت .بسیار مهربان وپر گذشت وفروتن واهل عبادت بود .در تمام زندگی آن بزرگوار ،از دوران نوجوانی تا هنگام وفات در 63 سالگی این خصوصیات را در وجود آن حضرت می شد دید . منبع : سیره معصومان (ع) –موسسه قدر ولایت