کد مطلب: 19737 تعداد بازدید: ۱۵۰

برترین ها وبدترین ها از منظر امام مهربانیها

سه شنبه ۹ آذر ۱۳۹۵
برترین ها وبدترین ها ی بندگان خدا از منظر امام رضا علیه السلام

برترین ها وبدترین ها از منظر امام رضا علیه السلام

1 - از امام درباره ی بهترین بندگان خدا پرسیدند که آنان کیستند ؟ امام فرمودند کسانی که چون نیکی کنند ،شاد شوند وچون بد کنند آمرزش خواهند واگر چیزی  شان دهند سپاس گزارند وچون گرفتار شوند شکیبا باشند وچون خشمگین شوند گذشت کنند ومانع خشم خود شوند . تحف العقول ،ص445

2 – علی بن شعیب گفت :خدمت امام رضا علیه السلام رسیدم به من فرمودند :ای علی ،زندگانی چه کسی بهتر است ؟عرض کردم "سرور من ، تو بدان آگاه تری تا من ."حضرت فرمودند "کسی که دیگری از پرتو زندگانی او زندگی خوبی داشته باشد" . بعد پرسیدند :زندگانی چه کسی بدتر است ؟ عرض کردم تو بدان آگاه تری فرمودند :"کسی که در پرتو زندگانی او دیگری زندگی نکند" .ای علی ،با نعمت ها خوش برخورد باش که گریز پایند واز قومی دور نشوند که دگر بار نزذشان باز آیند . تحف العقول ،ص448