کد مطلب: 19696 تعداد بازدید: ۱۵۷

محمد یعنی چه ؟

شنبه ۶ آذر ۱۳۹۵
واِژه ی محمد صلی الله علیه واله از حمد می آید که خود به معنای ستایش وستودن است ومحمدیعنی بسیار ستایش شده وستوده واز 99 اسم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله می باشد که همراه با صلوات است.

محمد یعنی چه ؟

 

واِژه ی محمد صلی الله علیه واله   از حمد می آید که خود به معنای ستایش وستودن است ومحمدیعنی بسیار ستایش شده وستوده واز 99 اسم حضرت رسول اکرم صلی الله علیه واله  می باشد که همراه با صلوات است.

یعنی :شایسته است محمد صلی الله علیه واله   را بسیار بستایند ،که ستودن حضرت محمد صلی الله علیه واله  ستودن خداست ،چرا که خداوند اورا ستوده است وآن بزرگوارنیز بیش از همه ستایشگر خداست .

در آیه 56 سوره مبارکه احزاب می خوانیم :

"ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما"

خدا وفرشتگان بر پیامبر درود می فرستند ،ای کسانی که ایمان آورده اید بر او درود فرستید وبه فرمانش بخوبی گردن نهید."

در این آیه مقام پیامبر اسلام صل الله علیه وآله وسلم  به عالی ترین وجه ترسیم شده است. چرا که هم خداوند متعال وهم تمام فرشتگان مقرب او بر پیامبر درود می فرستند وهم دستور داده شده است همه مومنان بدون استثنا ء بر او درود وصلوات بفرستند .چه  مقامی از این بالاتر ؟وچه عظمتی از این بیشتر ؟