کد مطلب: 19654 تعداد بازدید: ۱۴۷

کار فرهنگی مملو از ناهمواری است

دوشنبه ۱ آذر ۱۳۹۵
معامله با خدا کار فرهنگی،مملو از ناهمواری است ،پر از فرازو نشیب است،بی عزم جزم نمی توان این مسیر را طی کرد،این راه،ایثار گرمی خواهد ،جبهه جنگ نرم ،مجاهد نستوه می طلبد ،در این نبرد نا برابر ودشوار گاهی در تیر رس دشمن قرار می گیری ،گاهی خودی ها آزارت می دهند ،گاهی از کیف نفس وبهره دنیا می مانی ،حقوق ومزایایت را قطع می کنند هرچه بیشتر بر تلاشت می افزایی بیشتر به تو سخت می گیرند ،اما یادت باشد که شرط انتظار این بود که منتظر هرگز از راه نماند ،به قول لسان الغیب ،حافظ شیرازی :"در این درگاه حافظ را چو می خوانند ،می رانند"

معامله با خدا

کار فرهنگی،مملو از ناهمواری است ،پر از فرازو نشیب است،بی عزم جزم نمی توان این مسیر را طی کرد،این راه،ایثار گرمی خواهد ،جبهه جنگ نرم ،مجاهد نستوه می طلبد ،در این نبرد نا برابر ودشوار گاهی در تیر رس دشمن قرار می گیری ،گاهی خودی ها آزارت می دهند ،گاهی از کیف نفس وبهره دنیا می مانی ،حقوق ومزایایت را قطع می کنند هرچه بیشتر بر تلاشت می افزایی بیشتر به تو سخت می گیرند ،اما یادت باشد که شرط انتظار این بود که منتظر هرگز از راه نماند ،به قول لسان الغیب ،حافظ شیرازی :"در این درگاه حافظ را چو می خوانند ،می رانند"

برای مبارزه در جبهه حق همیشه رسم براین است که گاهی کسی را با اصرار به میدان می آورند ، گاهی کسی را به جرم بی لیاقتی بیرون می کنند ، یکی را معطل نگاه میدارند یکی را دعوت می کنند د ودیگری از را ه می ماند

بدان که در سفری این چنین بس دشوار ،همسفرانی خسته ودرمانده واهل کام وناز وبندگان نام ومقام ،هرگز نمی توانند پا به پای تو تمام مسیر را طی کنند وچه بسا که دراین راه تو را نیز از ادامه راه بازدارند زیرا :

عشق کار نازکان نرم نیست                      عشق کار پهلوان است ای پسر

 وتو چه می دانی که تازیانه عشق ،گاه ،خانه نشین ات خواهد کرد که تا بوده همین بوده وتا هست همیناست پس اگر مسلمانی ،باید تسلیم باشی ودم نزنی ومبادا تو با این همه ادعای دلدادگی از راه بمانی ومقهور دنیا وزر وزیور آن وزن وفرزند وزندگی شوی راستی شاعر چه زیبا سروده است آنجا که می گوید :

عشق از اول سرکش  وخونی بود                          تا گریزد هر که بیرونی بود

مخلص کلام آنکه این کار (خود را وقف تربیت مردم کردن ) در واقع نوعی معامله با خداست واجر ومزدش را خدا خواهد داد پس در این راه حتما از این آیه شریفه استمداد بطلب که "ان تنصروالله ینصرکم ویثبت اقدامکم" آن گاه یا علی بگو وکارت را شروع کن .