کد مطلب: 19575 تعداد بازدید: ۱۲۸

معرفی کتاب

یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵
"یا رفیق من لا رفیق له" تک سکانس تاریخ زندگیمان بعد از خواندن کتاب سلام بر ابراهیم و آشنایی با تو به دو بخش تقسیم شد. قبل از آشنایی با تو

"یا رفیق من لا رفیق له"

تک سکانس

تاریخ زندگیمان بعد از خواندن کتاب سلام بر ابراهیم  و آشنایی با تو به دو بخش تقسیم شد.

قبل از آشنایی با تو

بعد از آشنایی با تو

میدانی!

گویی از آن اذان های معجزه گرت در گوش ما خواندی و ما از نو متولد شدیم.

و بخش دوم زندگیمان رقم خورد.

زندگیمان زیباتر شده

راه و مسیرمان مشخص شده

کمتر سردرگم هستیم

و دیگر جادوی دنیای امروز در ما بی اثر شده

هر کس به تو وصل شده، انگار به منبع ارامش وصل شده

می دانی چرا ؟

آخر تو هادی  راه ما بودی

علمدار جبهه های سخت مبارزه با نفس

پهلوانی که ما را در زمین کوبیدن شیطان یاری کرده.

سلام بر تو باد

سلام بر محی روح های زنگار بسته یمان

و سلام بر تسکین دهنده ی زخم ها و اتش های جانمان

سلام بر ابراهیم.