کد مطلب: 19552 تعداد بازدید: ۱۵۲

سرّخواندن زیارت عاشورا

چهارشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۵
سراین که سفارش کرده اند هر روز زیارت عاشورا بخوانید ونسبت به اهل بیت علیهم السلام تولی داشته وبر آنان صلوات ودرود بفرستید واز دشمنانشان تبری بجویید،برای آن است که طرز فکر معاندان ایشان منفور شود و....

چرا سفارش شده هر روز زیارت عاشورا بخوانیم؟

سراین که سفارش کرده اند هر روز زیارت عاشورا بخوانید ونسبت به اهل بیت علیهم السلام تولی داشته وبر آنان صلوات ودرود بفرستید واز دشمنانشان تبری بجویید،برای آن است که طرز فکر معاندان ایشان منفور شود وگرنه هم اکنون سخن از معاویه ویزید نیست تا آنها را لعنت کنیم .نام ویاد آنها رخت بربسته وقبرشان نیززباله دانی بیش نیست ،الان سخن از فکر وراه یزید ویزیدیان عصر است.زن فرعون وقتی که به درگاه الهی دعا کرد نگفت خدایا مرا فقط از فرعون نجات بده بلکه گفت:یعنی مرا از فرعون وفرعونیان ،که طرفداران سنت سیئه ورفتار ناپسند او هستند،نجات بده.تفکَر برای همیشه باقی میماند هر چند که اسم وعنوانش تغییر کند.

اکنون نیز ،هم راه سالار شهیدان زنده است وهم مرام ومسلک اموی ومروانی وعباسی  وجود دارد .این که سفارش فراوان به اشک ریختن وعزاداری کردن نموده اند برای آن است که اشک بر شهید اشتیاق به شهادت را به همراه دارد،خوی حماسه را در انسان زنده وطعم شهادت را در جان او گوارا می گرداند .چون اشک  رنگ کسی را می گیرد که برای او ریخته می شود وهمین رنگ را به صاحب اشک نیز می دهد واز این رو انسان حسینی منش ،نه ستم می کند ونه ستم می پذیرد .اینکه عده  ای به فکر ظلم کردن یا ظلم پذیری هستند برای آن است که خوی حسینی در آنها نیست وگرنه شیعه خاص حسین بن علی (علیهما السلام)،نه ظلم می کند ونه ظلم می پذیرد. آن کسی که ظلم می پذیرد اموی مسلک است چنان که ظلم هم اموی صفت است،هر چند که ظالم هم اموی صفت است هر چند که زمزمه "یا حسین "برلب داشته باشد ودر قیامت که هرکسی را به نام زمامدارش صدا می زنند "یوم ندعوا کل اناس بامامهم)شخص ستمگردر صف امویان شرکت می کند. لذا اگر انسان بخواهد بفهمد که راهی راه حضرت حسین بن علی علیهماالسلام است یا راهی راه امویان ،باید ببیند که در او خوی ستم پذیری یا سلطه گری وجود دارد یا نه .اگر گرایش به این خصلت های زشت را درخود دید باید در اخلاق خود تجدید نظر کند."از سخنان حضرت آیت الله جوادی آملی"

برگرفته از ویژه نامه تبلیغ شماره 18 ص11