کد مطلب: 19190 تعداد بازدید: ۱۸۳

برنامه نیمسال اول 95 پاره وقت

دوشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۵
برنامه کلاسهای آموزشی پاره وقت

    ساعت     روز 

20/9-30/8

20/10-30/9

20/11-30/10

20/12-30/11

20/13-30/12

یکشنبه

روان خوانی

مباحثه

احکام1

صرف1

تاریخ1

دوشنبه

ادبیات1*

(شروع از 8 صبح)

مباحثه

احکام1

صرف1

 

سه شنبه

اخلاق1

روان خوانی

صرف1

احکام1

مباحثه

 

برنامه کلاسهای آموزشی دوره پاره وقت