کد مطلب: 18900 تعداد بازدید: ۱۷۲

برنامه امتحانات مجدد شهریور 95

چهارشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۵
برنامه امتحانات مجدد تابستان 95

     جدول زمانبندی امتحانات مجدد سطح 2 حضوری سال تحصیلی 95-94

 

 

تاریخ

پایه اول

پایه دوم

پایه سوم

پایه چهارم

پایه پنجم

دروس معوقه

دوشنبه

1/6/95

احکام عمومی1

احکام عمومی2

عقاید استدلالی2

زن در اسلام2

-

تفسیر ترتیبی4

حفظ قرآن1

چهارشنبه

3/6/95

اخلاق اسلامی2

تاریخ تحلیلی اسلام1

-

-

 

-

-

ادبیات فارسی2

شنبه

6/6/95

صرف1

تاریخ تحلیلی اسلام2

صرف3

نحو عالی1

نحو عالی3

فقه استدلالی3

-

دوشنبه

8/6/95

صرف2

وصیت نامه امام ره

نحو پیشرفته 1

نحو عالی2

نحو عالی4

فقه استدلالی 4

انگلیسی عمومی1

چهارشنبه

10/6/95

نحو مقدماتی

نحو پیشرفته2

منطق1

اصول فقه2

اصول فقه4

انگلیسی عمومی2

شنبه

 13/6/95

-

-

منطق2

اصول فقه 3

اصول فقه3

تربیت بدنی

 

 

تذکر : 1-امتحانات متمرکز به صورت برجسته  boldمشخص شده اند.

         2-کلیه امتحانات راس ساعت 10 صبح برگزار می گردد.