کد مطلب: 17593 تعداد بازدید: ۲۶۴

معصومیت کودکی زیر شلاق بازی های رایانه ای

چهارشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۴
نگاهی به محتوای جنسی ارائه شده در بازی های رایانه ای جدید

معصومیت کودکی زیر شلاق  بازی های رایانه ای

نگاهی به محتوای جنسی ارائه شده در بازی های رایانه ای جدید

در غرب پس از غیر دینی شدن حکومتها ، سرمایه  داران ، در جستو وجوی سود بیشتر اقتصادی ، به سرمایه  گذاری در حوزه فرهنگ پرداختند .آنها از این طریق سعی کردند  که سلایق خود را بر همگان تحمیل کنند وفرهنگ را تبدیل به کالاهایی قابل فروش کردند. تا جایی که هالیوود  به عنوان صنعت  فیلم سازی  آمریکا  به جریانی غالب  در سراسر  دنیا تبدیل  شد وطرفداران بسیاری پیدا کرد.هالیوود زمانی  شکل گرفت که عرف اجتماعی هنوز به صنعت  فیلم سازی اجازه نمایش برهنگی را نمیداد  واز نمایش  رابطه جنسی حتی  به صورت خفیف  هم پرهیز شد. اما به تدریج ساخت فیلم هایی با صحنه های تحریک آمیز روز به روز افزایش  یافت .نمایش این فیلم ها در آمریکا با اعتراضات  مردمی مواجه شد اما سازندگان این فیلم ها برای توجیه  استفاده از صحنه ها از دو دلیل  اصلی  بهره بردند و به کمک آن وبا فریب توده ی مخاطبان ، در طول زمان توانستند مرزهای بی بند وباری را یک به یک پشت سر گذاشته ودامنه ی آن را به رسانه ای مهم وکلیدی  همچون بازی های رایانه ای مورد علاقه ی نوجوانان بکشانند .

دو دلیل اصلی آنها برای بکارگیری صحنه های تحریک  آمیز در فیلم ها عبارت بودند از :

1.نمایش این صحنه ها چیزی غیر معمول  نیست بلکه نمایش واقعیت هایی از زندگی افراد است .

2.افراد بیشتری از قبل ،جذب فیلم های سینمایی شده اند وخواهان  تماشای این فیلم ها هستند.

........ادامه دارد..............