کد مطلب: 16994 تعداد بازدید: ۱۵۲

وظایف معاون پژوهش

یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴
معاونت پژوهش، یکی از معاونت های مدرسه علميه است كه در فرایند تحقيق پاياني ، اقدامات و وظایف زیر را بر عهده دارد :

ماده20 : وظایف واقدامات معاونت پژوهش مدرسه علميه

 معاونت پژوهش،یکی از معاونت های مدرسه علميه است كه  در فرایند تحقيق پاياني ، اقدامات و وظایف زیر را بر عهده دارد :

1.       دریافت اسامی طلاب واجد شرایط نگارش تحقيق پایاني از طريق سامانه.   

2.    توجیه طلاب جهت شروع نگارش تحقيق پاياني در زمان مقرر از طرق مقتضي(مانند: نصب اطلاعیه، نامه کتبی یا برگزاری جلسه توجیهی).

3.    مشاوره به طلاب جهت انتخاب موضوع واستاد راهنما.

4.    پیگیری و حصول اطمینان از انتخاب موضوع و اساتيد ، توسط طلاب متقاضي تدوين تحقيق پاياني در موعد مقرر.

5.     تحويل سوابق و مدارک علمی - پژوهشی اساتيد راهنماي معرفی شده، از طلاب جهت ارائه به شوراي پژوهش درصورتي كه استاد فاقد پرونده در مدرسه يا مديريت استان باشد.

6.    تأييد عدم تکراری بودن موضوع تحقيق پاياني و بررسی و تأييد صلاحیت های عمومی اساتید راهنما قبل از طرح در شوراي پژوهش مدرسه.

7.    برنامه­ریزی و تشکیل جلسه شوراي پژوهش جهت تصویب موضوعات و تأييد اساتید معرفی شده حداکثر 10 روز پس از دریافت موضوعات و اسامی اساتید.

8.    حضور در جلسات شورا به عنوان دبیر جلسه.  

9.     اعلام  موضوعات مصوب  و اساتيد تأييد شده به طلاب ، حداكثر 3 روز پس از تصویب.

10.  دریافت موضوعات جديد و اسامی اساتید جديد راهنما از طلاب در صورت عدم تأیید موضوعات پيشنهادي واسامی اولیه جهت طرح  در شورا.

11.     ابلاغ  شروع فرایند نگارش تحقيق پاياني به طلاب (پیوست شماره 4).

12.  ابلاغ به اساتيد راهنما جهت راهنمایی حداکثر 3 روز پس از تأييد اساتيد در شوراي پژوهش(پیوست شماره 5).

13.دریافت درخواست تجدید نظر در عنوان تحقیق پایانی یا استاد راهنما (پیوست شماره 7).

14.بررسی درخواست تجدید نظر در عنوان تحقیق پایانی یا استاد راهنما در شورای پژوهش مدرسه حداکثر15 روز پس ازدریافت .

15.   دریافت طرح­های تفصیلی از طلاب ، حداكثر4 ماه پس از ابلاغ تصويب موضوع به آنها (پیوست شماره6).

16.كارشناسي اوليه طرح­های تفصیلی دریافت شده ، حداکثر 10 روز پس از دریافت.

17. ارجاع طرح­هاي تفصيلي به شوراي پژوهش حداكثر 15 روز پس از دريافت.  

18.اعلام نتیجه بررسی طرح­های تفصیلی به طلاب حداكثر 5 روز پس از بررسی در شورا .

19.  بررسي مجدد طرح­هاي اصلاح شده طلاب در صورت عدم تأیید طرح تفصیلی پیشنهادی در جلسه شورا حداکثر  15 روز پس از ارائه از طرف طلبه .

20.                  دريافت گزارش­هاي 4 ماهه تدوين تحقيق پاياني از طلاب در وقت مقرر و بررسي آنها (پیوست شماره 8).

21.دريافت، بررسي و پيگيري به موقع و مناسب مكاتبات اساتيد راهنما يا طلاب محقق، در طول زمان نگارش تحقيق پاياني.

22.                 ابلاغ  رسمي تمامي مصوبات شوراي پژوهش به طلاب ذيربط ، حداكثر 5 روز پس از جلسه شورا.

23.                دریافت و بررسی درخواست تمدید زمان تدوین تحقیق پایانی در شورای پژوهش مدرسه ، حداکثر15 روز پس از دریافت درخواست(پیوست شماره 9).

24.                اطلاع­رسانی  به طلبه در خصوص اتمام زمان تدوین تحقیق پایانی(پیوست شماره 10).

25.                 دریافت کاربرگ اعلام آمادگی دفاع که به تأیید استاد راهنما رسیده است  (پیوست شماره 11)  همراه با یک نسخه از تحقيق پاياني .

26.                تطبیق تحقيق پاياني آماده دفاع با طرحنامه مصوب ، آیین­نامه ، شيوه نامه و ضوابط مرتبط.

27.                اعلام موارد عدم انطباق تحقيق پاياني با آیین­نامه و ضوابط به طلبه جهت انجام اصلاحات لازم.

28.                تعیین استاد داور از بين اساتيد داراي حكم داوري وهماهنگي با وي.

29.                   ارسال تحقيق پاياني، کاربرگ معيارهاي ارزيابي (پیوست شماره 19)، طرحنامه مصوب (پیوست شماره 6)و برگة نظر خواهی از استاد داور (پیوست شماره 12) به استاد حداکثر 3 روز پس از تعيين داور.

30.                 دریافت ارزیابی مقدماتی استاد داور و اعلام  به طلبه در صورت نیاز به انجام اصلاحات احتمالی.

31.دریافت تحقيق پاياني اصلاح شده به همراه تأیید اصلاحات توسط استاد داور (پیوست شماره 12) جهت تعیین زمان دفاع حداکثر تا 15 روز پس از دریافت.

32.                فراهم نمودن مقدمات لازم برای برگزاری جلسه دفاع از قبیل ارسال دعوتنامه داور، تعیین مکان، اطلاع­رساني به طلاب ، تهيه كاربرگ ها و... .

33.                تشكيل و اداره جلسه دفاعيه.

34.                تعيين نمره طلبه در خصوص رعايت مقررات.

35.                تنظیم صورتجلسه دفاعیه برابر مقررات.

36.                 كنترل صورتجلسه دفاعيه و تأييد صحت امضاي داور و سايرمندرجات وخدشه دار نبودن آنها.

37.                پیگیری و دریافت تحقیق پایانی اصلاح شده با توجه به اصلاحات درخواستی هیات داوران در جلسه دفاعیه، همراه برگه تأیید اصلاحات توسط استاد داور (پیوست شماره 17 ) .

38.                ارسال اصل و تصوير صورتجلسه دفاعيه به معاونت پژوهش مديريت استان.

39.                  دريافت اعتراض طلبه به نتيجه داوري جهت طرح در شوراي پژوهش در صورت مردود شدن تحقيق پاياني و تمايل طلبه به اعتراض.

40.                  هماهنگي و تشکیل جلسه  شورا به منظور بررسی اعتراض طلبه.

41.اعلام رسمي نظر شورا به طلبه حداکثر3 روز بعد از جلسه.

42.                پیگیری جهت تکرار فرایند دفاع از تحقيق پاياني در صورت نیاز.

43.                 ارسال موارد خاص به معاونت پژوهش مديريت استاني جهت رسيدگي دركميسيون امور خاص مركز.

44.                تکمیل كاربرگ حق الزحمه هیئت داوران و ارسال به مدیریت استان جهت  اقدام وپیگیری­های لازم.

45.                دریافت فایل الکترونیکی و دونسخه صحافی شده از تحقيق پاياني برتر و يك نسخه از تحقيق پاياني غير برتر از طلبه. ارسال يك نسخه از برتر­ها برای مدیریت استانی و ثبت و ضبط نسخه ديگر دركتابخانه مدرسه علميه.

    نوشته های مرتبط