کد مطلب: 16993 تعداد بازدید: ۱۵۸

استاد راهنما

یکشنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۴
استاد راهنما فردی است که مسئولیت علمی تحقيق پاياني بر عهده وی بوده و دارای شرایط زیر است: 1– آشنايي كامل با شیوه تحقیق كتابخانه¬اي. 2 – اتمام تحصیلات حوزوی سطح سه در موضوع مرتبط. و ...

ماده 26 :  استاد راهنما

استاد راهنما فردی است که مسئولیت علمی تحقيق پاياني بر عهده وی بوده و دارای شرایط زیر است:

        1– آشنايي كامل با شیوه تحقیق كتابخانه­اي. 

       2 –  اتمام تحصیلات حوزوی سطح سه در موضوع مرتبط. 

       3 – علاوه بر دارا بودن شرایط فوق، استاد راهنما می­بایست یکی از شرایط زیر را نیز دارا باشد: 

              الف) حداقل دو سال تدریس موفق در دروس مرتبط سطح دو پس از دريافت مجوز تدريس.

              ب) ارائه حداقل يك مقاله علمي مرتبط با موضوع در مجلات معتبر و مجامع علمی یا تأييد شده در معاونت پژوهش مرکز.

               ج)  حداقل يك تألیف در رشته مرتبط. 

تبصره 1 : دارندگان اثرعلمي، شامل كتاب يا دو مقاله در زمينه مرتبط، از شرط مربوط بودن تحصيلات سطح سه با موضوع تحقيق پاياني معاف خواهند بود.

تبصره 2 : در صورت فقدان استاد با شرايط مندرج در بند 2، استفاده از اساتيد داراي مدرك سطح 2 ، به ضميمه مدرك كارشناسي ارشد دانشگاه در موضوع مرتبط ، تا پايان سال تحصيلي 92-93 بلامانع است.

 

ماده 27 :

اقدامات و وظايف استاد راهنما:

1.       راهنمایی طلبه جهت انتخاب موضوع و اعلام آمادگي براي ادامه راهنمایی.

2.     راهنمایی طلبه جهت تهیه طرح تفصیلی پس از دریافت ابلاغیه .

3.     بررسی طرحنامه پیشنهادی و راهنمایی طلبه جهت انجام اصلاحات لازم تا کامل شدن طرحنامه (پیوست شماره 8).

4.    تأیید طرح تفصیلی .

5.    راهنمایی طلبه در طول نگارش تحقيق پاياني به ميزان مورد نياز وي و با صرف حداقل20 ساعت.

6.    تعیین و ارائه برنامه زمان­بندی منظم به طلبه جهت نگارش فصل­های تحقيق پاياني و تذکر موارد اصلاحی.

7.    تأييدگزارش پیشرفت کار تحقيق پاياني طلبه و ارائه آن به معاونت پژوهش مدرسه علميه هر 4 ماه یک بار.

8.    تذکر به طلبه درصورت عدم پیشرفت تحقيق پاياني توسط طلبه و ارسال رونوشت به معاونت پژوهش مدرسه علميه.

9.     دریافت تحقيق پاياني تایپ شده و ارائه راهنمايی و نظرات اصلاحی به طلبه.

10.  راهنمايی طلبه در صورت نیاز به اصلاحات احتمالی تحقيق پاياني پس از اظهار نظر استاد داور.

11.    تأیید آمادگی دفاع طلبه(پیوست شماره 11).

12.شرکت در جلسه دفاعیه و دفاع از محتوا و ساختار تحقيق پاياني.

13.تأیید تحقيق پاياني و اعلام نظر در خصوص  نمره طلبه  بر اساس معيارهاي ارزيابي.

14.راهنمايي طلبه جهت اصلاح يا بازنويسي تحقيق پاياني در صورت نياز.

 

ماده 28  :

  استاد راهنما نمی­تواند مسئولیت راهنمایی تحقيق پاياني را به فرد دیگری واگذار نماید.

 

ماده 29 :

 استاد راهنما می تواند به طور همزمان ، راهنمایی 5 تحقيق پاياني را در حوزه های علمیه خواهران  بر عهده داشته باشد.

 تبصره : پذیرش مسئولیت راهنمایی بیش از 5 و حداکثر تا 7 تحقيق پاياني، منحصرا با پيشنهاد شوراي پژوهش  مدرسه و موافقت شوراي علمي- پژوهشي استان مجاز است.