کد مطلب: 16703 تعداد بازدید: ۴۲۰

ویژگی های ارتباط غیرکلامی در زندگی اجتماعی از منظر اسلام و روانشناسی

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۴
تحقیق پیش رو با عنوان ویژگی¬های ارتباط غیرکلامی در زندگی اجتماعی از منظر اسلام و روانشناسی با روش کتابخانه¬ای و توصیفی-تحلیلی در صدد بیان این مسأله بود که ویژگی-های ارتباط غیرکلامی در خانواده، جامعه، فرهنگ و اخلاق، و سیاست را از دیدگاه اسلام و علم روانشناسی بیان نماید.

شورای عالی حوزه علمیّه قم

مرکز مدیریت حوزه­های علمیّه خواهران

مدرسه علمیّه حضرت معصومه(سلام الله علیها) شهرستان دماوند

تحقیق پایانی سطح دو(کارشناسی)

عنوان

ویژگی­های ارتباط غیرکلامی در زندگی اجتماعی از منظر اسلام و روانشناسی

استاد راهنما

جناب آقای غلامرضا قربانلو

استاد داور

جناب آقای علی اکبر رضایی

پژوهشگر

مهسا اسداللهی

تابستان 1394

 

چکیده

تحقیق پیش رو با عنوان ویژگی­های ارتباط غیرکلامی در زندگی اجتماعی از منظر اسلام و روانشناسی با روش کتابخانه­ای و توصیفی-تحلیلی در صدد بیان این مسأله بود که ویژگی­های ارتباط غیرکلامی در خانواده، جامعه، فرهنگ و اخلاق، و سیاست را از دیدگاه اسلام و علم روانشناسی بیان نماید.

لذا این نوشتار در یک بخش و چهار فصل تنظیم شد: بخش اول کلیات است که در آن به تبیین موضوع پرداخته شد. در فصل اول تعریف خانواده، جایگاه آن نزد دین اسلام، ارتباط غیرکلامی زوجین نظیر فاصله زوجین، ارتباط چهره­ای، ارتباط چشمی و تماس بدنی و نیز ارتباط والدین با فرزندان از دوران جنینی تا پس از مرگ مورد بررسی قرار گرفت. در فصل دوم تعریف جامعه، ضرورت ارتباط غیرکلامی در اجتماع و راه­های ارتباط غیرکلامی در جامعه مانند حالت چهره افراد، طرز دست دادن و... مورد تحقیق قرار گرفت. در فصل سوم به تعاریفی از فرهنگ و اخلاق و مصادیق ارتباطی در این حوزه­ها مانند تکبر و تواضع پرداخته شد و در فصل چهارم تعریف سیاست و اهمیت رفتار­های غیرکلامی سیاستمداران و رفتار سیاسی امام علی(علیه السلام) مورد بررسی قرار گرفت.

با بررسی و انجام این پژوهش مشخص شد که انسان­ها علاوه بر ارتباطی که به وسیله کلام و حرف زدن با یکدیگر دارند، ارتباطی هم به وسیله رفتار غیرکلامی دارند که در بسیاری از موارد اهمیت و تأثیر بیشتری از کلام دارد. این رفتار غیرکلامی هم در بین دانشمندان علم روانشناسی و هم در دین اسلام در حوزه­های مختلف مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

 

کلید واژه:ارتباط غیرکلامی، خانواده، جامعه، اخلاق و فرهنگ، سیاست، اسلام، روانشناسی