کد مطلب: 15007 تعداد بازدید: ۳۲۰

دجال شناسی و ارتباط آن با مهدویت(پایان نامه برتر)

شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
شناخت موانع،مشکلات ودشمنان هرجریانی،شرط لازم برای تداوم وبه نتیجه رسیدن آن جریان است.رویداد ظهور موعود در عهد آخر نیز از این امر مستثنی نیست،لزوم شناخت و آگاهی نسبت به دجال(که ازمهم ترین موانع بیرونی بر سر راه کمال بشر است) لازم و ضروری به نظر می رسد. به عبارت دیگر وقتی دشمن یک جریان را درست نشناسیم،یعنی اصلاً آن جریان را نشناخته ایم. وقتی اغلب مردم هنوز با دید کمیتی به موضوع ظهور نگاه می کنند،وقتی عقل بیش تر انسان ها به چشمان ظاهر بین آنان است و هرگونه قدرت نمایی و جلوه های ظاهری،آن ها را مبهوت می کندوقتی در زمینه تشخیص حقیقت وجودی موعودودجال،تعلیمی ندیده اندوبرای فلسفه وجودی آن ها تعریفی ندارند،ممکن است به راحتی دجال را به عنوان امام عصر شناسایی کنند .
 
شورای عالی حوزه علمیه قم
مرکز مدیریت حوزه ها ی علمیه قم
مدرسه علمیه حضرت معصومه (سلام الله علیها ) شهرستان دماوند
تحقیق پایانی سطح دو(کارشناسی)
 
عنوان :
دجال شناسی و ارتباط آن با مهدویت
استاد راهنما :
دکترغلامرضا قربانلو
استاد داور:
سرکارخانم خدایی
پژوهشگر:
مژگان حمزئی
1394
 
چکیده
تحقیق پیش رو با عنوان دجال شناسی و ارتباط آن با مهدویت و با به کار گیری روش تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سؤالات می باشد که:ارتباط دجال شناسی با مهدویت،جلوه های آخرالزمان دجال،اقدامات دجال وراهکارهای عملی مبارزه با دجال ستیزی چیست؟لذا این نوشتار در پاسخ به این سؤالات در یک بخش و چهار فصل تنظیم شده است. بخش اول کلیات است که در آن به تبیین موضوع پرداخته شده است.در فصل اول به ضرورت دجال شناسی ودر فصل دوم به اقدامات دجال و در فصل سوم به جلوه های آخر الزمانی دجال و در فصل چهارم به راهکار های مبارزه با دجال ستیزی پرداخته شده است.
با بررسی و انجام این پژوهش مشخص شدکه عقیده به ظهور موعودمخصوص دین یا ملت خاص نیست وخروج دجال، یکی از نشانه های ظهورموعود و یکی از علائم آخرالزمان است و در این پژوهش اصل خروج وی از نظر روایات ثابت و اوصاف و مکان و زمان وی و مقدمه بودن این خروج برای ظهور و شرح فتنه هایی که دجال برپا می کند سخن رفته و وی از جنس انسان معرفی شده که دروغگو،اعور،یهودی الاصل،مدعی ربوبیتو عمری طولانی داردو از مشرق ظاهر می شود وبا تحقیق انجام شده موجودی با این قدرت و ظاهری غیر عادی را می توان به معنای سمبولیکدانست.همچنین در مورد جلوه های آخرالزمان دجال (استعمارگری،ماهواره،اینترنت،بازی رایانه ای،دجال واره ،نماد شیطان پرستی و تطبیق آن با ویژگی های دجالو..)واقدامات دجال(چپاول اموال،زن پرستی،استخدام جنیان،خدا پنداری و...)وراهکارهای مبارزه با دجال ستیزی(قرآن محوری،ولایت مداری،استعاذه به خدا،اسلام و روش مبارزه با دجال ،پرهیز از موسیقی حرام،پرهیز از اختلاط با نامحرم،پرهیز از سخنان شیطانی،انس با مناجات خدا،کسب ایمان حقیقی و...)پرداخته شده است.
 
کلید واژه:مهدویت،دجال،سمبل،شیاطین انسی و جنی.