کد مطلب: 14889 تعداد بازدید: ۲۷۴

نقش انتظار حضرت مهدي (عج) در تقوا

یکشنبه ۳ خرداد ۱۳۹۴
انتظار به حالت كسي گفته مي شود كه از وضع موجود ناراحت است و براي ايجاد وضع بهتري تلاش مي كند و از دو عنصر نفي و اثبات تشكيل شده است . عنصر نفي همان بيگانگي با وضع موجود است و عنصر اثبات خواهان وضع بهتري بودن است .
 
 
 
شوراي عالي حوزه ي علميه ي قم
مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
تحقيق پاياني سطح 2 (كار شناسي)
مدرسه علميه حضرت معصومه (س)شهرستان دماوند
 
 
موضوع :
نقش انتظار حضرت مهدي (عج) در تقوا
 
 
استاد داور :
جناب آقاي تدين
 
استاد راهنما:
جناب آقاي فاتحي
 
محقق :
راحله بطني
 
تابستان 1387
 
چكيده
انتظار به حالت كسي گفته مي شود كه از وضع موجود ناراحت است و براي ايجاد وضع بهتري تلاش مي كند و از دو عنصر نفي و اثبات تشكيل شده است . عنصر نفي همان بيگانگي با وضع موجود است و عنصر اثبات خواهان وضع بهتري بودن است .
وقايه به معناي محافظت از يك چيز است ، از هر آنچه كه به آن آسيب مي رساند و تقوي يعني نفس را در وقايه قرار دادن از آن چه بيم مي رود . تقوا يك امر مثبت است   نه يك  امر منفي و سلبي .
انتظار بر دو گونه است : انتظاري كه سازنده و محرك است و انتظاري كه مخرب و بازدارنده است . همين طور تقوا هم داراي مراتب و درجاتي است . اولين مرتبه تقوا پرهيز از گناهان است ، كسي كه انتظار نوع دوم را قبول دارد حتي با نازلترين رتبه تقوا هم در تضاد است . دومين مرتبه تقوا ، پرهيز از آنچه مورد رضايت پروردگار نيست و مرحله سوم تقوا پرهيز از هر آنچه انسان را از ياد خدا باز مي دارد است .
انتظار داراي نقش مهم و حياتي است و در مكتب تشيع امري شناخته شده است و سيماي منتظران و وظايف آنها به خوبي نشان داده شده است .
مفهوم و برداشت صحيح از انتظار به خودي خود بهترين انگيزه براي تربيت و تهذيب نفس است .
رابطه انتظار و تقوا رابطه اي دو سويه است .يعني انتظار واقعي انسانها را به سو ي تقوا دعوت مي كند و تقوا باعث مي شود كه منتظر با صفاي باطن به درك عميق تري از انتظار و منتظَر برسد .
در دوران انتظار بايد صبور بود و شكيبايي ورزيد ، البته صبر به معناي تحمل ظلم و ستم نيست بلكه صبر به معناي پايداري در مقابل مشكلات و ناگواري ها است .
دينداري ، اخلاق حسنه ، صبر ، امر به معروف  و نهي از منكر و اميد به آينده كه همه از ويژگي هاي منتظران است ، نقش اساسي در تقوا و حفظ آن دارد .
آثار انتظار در نازلترين رتبه و درجه باعث رعايت حريم الهي و پرهيز از انجام گناهان و در يك كلام باعث حفظ تقوا مي گردد .
ارزش يك چيز وقتي معلوم مي شود كه ببينيم چيز ديگري مي تواند جاي آن را بگيرد   يا نه ؟ تقوا از آن حقايقي است كه هيچ چيز ديگري جايگزين آن نمي شود .
ياران حضرت مهدي ( عجل الله تعالي فرجه شريف ) از نظر معنويت و ايمان كامل و استوار و نداشتن ذره اي ترديد در دلها و جانهايشان بي نظيرند . آنان در اوج يقين و اخلاص هستند و به خاطر قوت و استواري و كمال ايمان به خدا ، ذره اي ترس و دلهره د ر كران تا كران وجودشان نيست .