کد مطلب: 14768 تعداد بازدید: ۲۲۶

راه کارهای استحکام خانواده در قرآن و سنت

دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴
هر نظامی اگر دارای اصول و مبانی محکم مورد تائید عقل و دین نباید آسیب پذیر است ، نظام خانواده که در واقع یک نظام فعال و پویا می باشد بیشتر از هر نظام دیگر محتاج این علل و اصول خاص است که دین مبین اسلام بدان پرداخته است .
 
شوراي عالي حوزه هاي علميه قم
 
 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
 
مدرسه علمیه حضرت معصومه (سلام الله علیها) شهرستان دماوند
 
 
تحقیق پایانی سطح دو (کارشناسی)
 
 
 
عنوان
راه کارهای استحکام خانواده در قرآن و سنت
 
 
استاد راهنما :
 آقای حمیدرضا فاتحی
 
استاد داور :
 
 
پژوهشگر
مهسا عزیزی
 
1392
چکیده
این تحقیق تحت عنوان راهکارهای استحکام خانواده در قرآن و سنت به علل پایداری خانواده ، که تنها مامن و محل آسایش و رشد و تحول هر فردی در اجتماع است ، می پردازد.
هدف این تحقیق دست یابی به علل استحکام کانون خانواده می باشد.
هر نظامی اگر دارای اصول  و مبانی محکم مورد تائید عقل و دین نباید آسیب پذیر است ، نظام خانواده که در واقع یک نظام فعال و پویا می باشد بیشتر از هر نظام دیگر محتاج این علل و اصول خاص است که دین مبین اسلام بدان پرداخته است .
از آنجا که خانواده ممکن است به یکی از سه شکل متزلزل ، متعادل و متکامل در جامعه وجود داشته باشد ، لذا استحکام خانواده زمانی حاصل می شود که خانواده از تعادل به سوی تکامل حرکت کند بدین منظور اسلام عواملی را برای آن ( استحکام خانواده) مطرح کرده است که شامل عوامل اعتقادی مانند نقش توحید و معاد در استحکام خانواده و ... عوامل اخلاقی مانند مودت و حسن معاشرت و صداقت و تکریم همسر و ... و عوامل اقتصادی مانند توجه به اقتصاد خانواده و میانه روی در اقتصاد خانواده و عوامل اجتماعی مانند نظارت اجتماعی ، ارشاد عمومی و معاشرت صحیح و ... است .
 
 
 
 
واژگان کلیدی : خانواده ، خانواده متعادل ، خانواده متکامل ، استحکام خانواده ، قداست خانواده