کد مطلب: 14661 تعداد بازدید: ۳۶۹

مادر شناسی از دیدگاه قرآن و عترت

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
تحقیق پیش رو با عنوان مادرشناسی از دیدگاه قرآن و عترت با به کار گیری روش مروری تحلیلی و استنباطی در صدد پاسخگویی به این سؤالات می باشد که: جایگاه مادر در قرآن و عترت چیست؟ نقش تربیتی مادر در خانواده چگونه است؟ نقش تربیتی مادر در سازندگی اجتماع و تاریخ چگونه است؟ نقش های تربیت را چه آسیب هایی تهدید می کند؟ راه کارهای آسیب زدایی کدام است؟

الله

شورای عالی حوزه علمیه قم

مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم

مدرسه علمیه حضرت معصومه (سلام الله علیها) شهرستان دماوند

تحقیق پایانی سطح دو(کارشناسی)

عنوان:

مادر شناسی از دیدگاه قرآن و عترت

استاد راهنما:

دکتر سیده مژگان سخایی

 

استاد داور:

سرکار خانم حوریه خدایی

 

پژوهشگر:

معصومه شیرخانی

اسفند 92

 
چکیده
تحقیق پیش رو با عنوان مادرشناسی از دیدگاه قرآن و عترت با به کار گیری روش مروری تحلیلی و استنباطی در صدد پاسخگویی به این سؤالات می باشد که: جایگاه مادر در قرآن و عترت چیست؟ نقش تربیتی مادر در خانواده چگونه است؟ نقش تربیتی مادر در سازندگی اجتماع و تاریخ چگونه است؟ نقش های تربیت را چه آسیب هایی تهدید می کند؟ راه کارهای آسیب زدایی کدام است؟
لذا این نوشتار در پاسخ به این سؤالات در یک بخش و چهار فصل تنظیم شده است: بخش اول کلیات است: که در آن به تبیین موضوع پرداخته شده است. در فصل اول به مفهوم شناسی و جایگاه مادر در آیات و روایات و تعاریف لفظی و اصطلاحی پرداخته شده است.در فصل دوم به تبیین نقش تربیتی مادر در خانواده و اهمیّت خانواده و نقش تربیتی مادر پیش از بسته شدن نطفه تا نوجوانی پرداخته شده است.در فصل سوم به تبیین نقش تربیتی مادر در سازندگی اجتماعی و تاریخ پرداخته شده ودر فصل چهارم نیز به آسیب شناسی روحی و جسمی و آسیب زدایی نقش های تربیتی پرداخته شده است.
با بررسی و انجام این پژوهش مشخص شد که با توجه به اهمیت و قداست نقش مادر در امر پرورش و تأکید قرآن و عترت بر این مطلب و اینکه مادر اجتماع ساز و تاریخ ساز بوده و در صورت غفلت از نقش مادری آسیب جدی به اجتماع و تاریخ وارد می شود، در این تحقیق به آسیب هایی که این غفلت بر جا می گذارد پرداخته شده و از طریق روش های مناسب نظیر  نیکی و احسان و رعایت احترام به مادر، بیان اثرات مثبت پرورش فرزندان در دامن مادرو نیز فواید شیردادن برای مادر و کودک و دقت به تغذیه مادر در دوران بارداری و تأثیر آن در تربیت کودک، سعی بر آسیب زدایی می شود.
کلید واژه:قرآن کریم، مادر، کودک، تربیت، عترت، ثقلین، آسیب شناسی، آسیب زدایی