کد مطلب: 14660 تعداد بازدید: ۴۹۹

آثار حب و بغض در تعالی و سقوط انسان از منظر قرآن و عترت

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
موضوع این پژوهش آثار حب و بغض در تعالی و سقوط انسان از منظر قرآن و عترت است . حب به معنی دوستی و گرایش به سوی چیزی خواستنی است و بغض به معنای دشمنی و تنفر از چیزی است که مورد پسند انسان نباشد و حب و بغض در رفتار فرد و جامعه و نحوه ارتباط ، کنش ها و عملکرد فردی و اجتماعی اثر می گذارد ، هدف این رساله نمایاندن آثار و پیامد هایی است که حب و بغض در ابعاد مختلف ،‌سیاسی و اجتماعی و تربیتی زندگی انسان می گذارد
 
شوراي عالي حوزه هاي علميه قم
 
 
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
 
مدرسه علمیه حضرت معصومه (سلام الله علیها) شهرستان دماوند
 
 
تحقیق پایانی سطح دو (کارشناسی)
 
عنوان
آثار حب و بغض در تعالی و سقوط انسان از منظر قرآن و عترت
 
استاد راهنما :
 دکتر سیده مژگان سخایی
استاد داور :
حوریه خدایی
 
پژوهشگر :
نسیبه خدادادی
 
اسفند 1392
 
 
چکیده
موضوع این پژوهش آثار حب و بغض در تعالی و سقوط انسان از منظر قرآن و عترت است . حب به معنی دوستی و گرایش به سوی چیزی خواستنی است و بغض به معنای دشمنی و تنفر از چیزی است که مورد پسند انسان نباشد و حب و بغض در رفتار فرد و جامعه و نحوه ارتباط ، کنش ها و عملکرد فردی و اجتماعی اثر می گذارد ، هدف این رساله نمایاندن آثار و پیامد هایی است که حب و بغض در ابعاد مختلف ،‌سیاسی و اجتماعی و تربیتی زندگی انسان می گذارد . قلمرو تحقیق آیات قرآن و روایات معصومین (علیم السلام) است ، بنابراین عمده منابع آن کتب تفسیری و روائی است ، ‌مطالعه این پایان نامه شناختی به انسان می دهد که فعالیت های اجتماعی ، سیاسی و تربیتی او هدفمندانه و بر اساس حب و بغض فی الله صورت می گیرد .
تحقیق حاضر با بررسی حدود 120 منبع دارای چهار فصل اصلی و یک فصل کلیات است که در ابتدا به بیان کلیات می پردازد . فصل اول ، به مباحث کلی پیرامون حب و بغض را مطرح می نماید .فصل دوم ؛ راه تحصیل و تقویت حب و بغض الهی را بررسی می کند و در فصل سوم ؛ آثار حب و بغض را در سه گفتار در بعد تربیت فردی و در اجتماع و در سیاست بیان می دارد و در فصل چهارم ؛ به آسیب شناسی و آسیب زدایی حب و بغض می پردازد .
 
کلید واژه ها : حب ، بغض ، ‌محبت ، تولی ، تبری ، تعالی ، سقوط