کد مطلب: 14659 تعداد بازدید: ۳۴۸

بررسی ویژگی های خانواده متعادل و راههای رسیدن به آن در قرآن و روایات

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
هدف اصلی از این تحقیق بیان ویژگی های خانواده متعادل و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به چنین خانواده ای از منظر قرآنی و سنت است. قرآن در تعبیرى بسیار کوتاه و در عین حال عمیق بر اهمیت و نقش شخصیت و شاکله وجودى انسان در زندگى او، تأکید کرده است،مهمترین ركن در نظام خانواده ،پدر و مادر، و زن و شوهر است كه هركدام از حقوق ویژه اى در ارتباط با یكدیگر و در ارتباط با فرزندان برخوردار هستند، به عبارتی هر چه خانواده به سوی اسلامی و قرآنی شدن پیش رود،قطعاً جامعه نیز سالم تر خواهد بود.
 
 
 
شورای عالی حوزه علمیه قم
مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران
مدرسه علمیه حضرت  معصومه (سلام الله علیها) شهرستان دماوند
تحقیق پایانی سطح  دو (  کارشناسی )
 
عنوان
بررسی ویژگی های  خانواده متعادل و راههای رسیدن به آن در قرآن و روایات
 
استاد راهنما
جناب آقای حمید رضا فاتحی
 
استاد داور
جناب آقای تدین
 
 
 
پژوهشگر
  راضیه رضایی
زمستان  1391
 
چکیده
 
هدف اصلی از این تحقیق بیان ویژگی های خانواده متعادل و ارائه راهکارهایی برای رسیدن به چنین خانواده ای از منظر قرآنی و سنت است.قرآن در تعبیرى بسیار کوتاه و در عین حال عمیق بر اهمیت و نقش شخصیت و شاکله وجودى انسان در زندگى او، تأکید کرده است،مهمترین ركن در نظام خانواده ،پدر و مادر، و زن و شوهر است كه هركدام از حقوق ویژه اى در ارتباط با یكدیگر و در ارتباط با فرزندان برخوردار هستند، به عبارتی هر چه خانواده به سوی اسلامی و قرآنی شدن پیش رود،قطعاً جامعه نیز سالم تر خواهد بود. در جای جای قرآن مجموعه ای از اصول اساسی حاکم بر روابط همسران را بیان کرده است،نظیر: برابری در خلقت،استعداد و داراییوبرخورداری زن ومرد از ارزشها ،معاشرت به معروف ،مثبت اندیش بودن، مشارکت زن ومرد در حیات اجتماعی،در امور خانه ،در امور معنوی و در زمینه عاطفی ،بزرگواری وبزرگ منشی،تغافل،مدارا وعفو و گذشتانس و تفاهم.قرآن عوامل موثر در ایجاد خانواده متعادل را عواملی نظیر شناخت حقوق متقابلزوجین،وجود تناسب و هماهنگیدر دیدگاههای سیاسی،فرهنگی،اجتماع،بینشها و باورهای مذهبی،همسرگزینی مناسب و رعایت حدود و مرزها در خانواده،اخلاق نیک،داشتن مهارت در حل مشکلاتمی داند.از این رو خانواده هایی كه سنگ زیربنای زندگی خود را بر پایه اركان یاد شده بگذارند موفق محسوب می شوند.
 
«کلید واژها»:ازدواج ،خانواده ،خانواده متعادل، خانواده متزلزل ،خانواده متکامل،خانواده اسلامی.