کد مطلب: 14633 تعداد بازدید: ۹۵۳

موانع تحقق عدالت فراگیر از منظر قرآن کریم

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
قرآن کتابی است آسمانی، که دستورات زندگی، چگونه زیستن برای سعادت دنیا و آخرت در آن نهفته است و عدالت که یکی از مفاهیم با ارزش این کتاب است از آغاز بشریت آن را به عنوان گرایش باطنی شناخته، به آن روی آورده و آن را مبنای قوانین، قضاوت و آسایش حقیقی قرار داده است. اهمیت عدالت تا بدان جاست که تمام پیامبران الهی برای پایداری و گسترش آن «رسالت» یافته و بسیاری نیز در این راه جان خود را فدا نموده اند.
( الله )
شورای عالی حوزه علمیه قم
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
مدرسه علمیه حضرت معصومه (س) شهرستان دماوند
تحقیق پایانی سطح دو (کارشناسی)
عنوان :
موانع تحقق عدالت فراگیر از منظر قرآن کریم
استاد راهنما :
جناب آقای قربانلو
استاد داور :
 
پژوهشگر :
مرضیه السادات حسینی
 
پاییز 1393
 
 
 
 
 
 
چکیده
قرآن کتابی است آسمانی، که دستورات زندگی، چگونه زیستن برای سعادت دنیا و آخرت در آن نهفته است و عدالت که یکی از مفاهیم با ارزش این کتاب است از آغاز بشریت آن را به عنوان گرایش باطنی شناخته، به آن روی آورده و آن را مبنای قوانین، قضاوت و آسایش حقیقی قرار داده است. اهمیت عدالت تا بدان جاست که تمام پیامبران الهی برای پایداری و گسترش آن «رسالت» یافته و بسیاری نیز در این راه جان خود را فدا نموده اند.
در این تحقیق مفهوم عدالت از دیدگاه قرآن و پرداختن به موانعی که باعث عدم تحقق عدالت در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است پرداخته می شود. در بخش اجتماعی، خودکامگی، ضعف فرهنگ عدالت خواهی، غفلت از اهداف فرهنگی تربیتی؛ بستن باب انتقاد از مهم ترین موانع تحقق عدالت اجتماعی هستند. در بخش اقتصادی: فاصله طبقاتی، آزادی اقتصادی، استثمار، انحصارگرایی، قناعت در تولید، طمع در مصرف، شیوه نادرست درآمد(پولشویی)، ثروت اندوزی و احتکار، بی توجهی به نیاز های مردم از مهم ترین موانع تحقق عدالت اقتصادی هستند. در بخش سیاسی از مهم ترین موانع تحقق عدالت: ظلم، خودرایی و عدم مشورت کارگزاران حکومتی، تهدید آزادی ها و نقض حقوق مردم، ضعف مدیریت، برتری جویی، پیمان شکنی، مقدم داشتن اراذل بر افاضل، در خطر قرار گرفتن امنیت می باشد.واژگان کلیدی این تحقیق عدالت،ظلم،عدالت اجتماعی،عدالت اقتصادی،عدالت سیاسی می باشد.