کد مطلب: 14597 تعداد بازدید: ۲۸۸

اوصاف انسان شایسته از دیدگاه قرآن کریم

شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴
بحث از انسان شناسی و مسئله الگو یابی بسیار مهم به نظر می رسد و یکی از علمی ترین و پیروز مندانه ترین دلیل تربیت همین مسئله است. الگو به مردم عرضه می شود تا مردم همانند صفاتش را در خود تحقق بخشند و به رنگ آن نمونه واقعی در آیند هر کس به اندازه ظرفیت و استعدادش از آن شعله فروزان پرتو بگیرد و تا آنجا که توان دارد به مقام انسان شایسته در آید.
 
 
 
 
شوراي عالي حوزه ي علميه ي قم
مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
تحقيق پاياني سطح 2 (كار شناسي)
مدرسه علميه حضرت معصومه (علیهاسلام) شهرستان دماوند
 
 
 
 
موضوع
اوصاف انسان شایسته از دیدگاه قرآن کریم
 
 
 
 
 
استاد داور :
سرکار خانم شاکری
 
 
 
استاد راهنما:
جناب آقاي حامد رمضانعلی
 
 
 
پژوهشگر :
زهرا بوربوری
تابستان 1390
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
بحث از انسان شناسی و مسئله الگو یابی بسیار مهم به نظر می رسد و یکی از علمی ترین و پیروز مندانه ترین دلیل تربیت همین مسئله است. الگو به مردم عرضه می شود تا مردم همانند صفاتش را در خود تحقق بخشند و به رنگ آن نمونه واقعی در آیند هر کس به اندازه ظرفیت و استعدادش  از آن شعله فروزان پرتو بگیرد و تا آنجا که توان دارد به مقام انسان شایسته در آید. غالب مسائلی که در حوزه  انسان شناسی  به دست می آید یکی حقیقت  انسان و اوصاف اوست و دیگری غایت و سیر تکاملی انسان است، که بحث از حقیقت و اوصاف انسان ما را به مرتبه  شایستگی  انسان و روش الگویی می کشاند. از مهم ترین زمینه های شایستگی انسان را در وراثت، محیط، مساله تقلید، نوعی احساس نیاز در انسان، تفکر و هدف قرار ندادن دنیا می توان بر شمرد. البته رسیدن به مقام شایستگی دارای شروطی  است از جمله آن محاسبه نفس، علم آموزی،  ایمان به خدا ار می توان بیان کرد.
مصادیق انسان شایسته دارای اوصافی اثباتی است که همگان با تلاش می توانند به آن مقامات دست پیدا کنند. انسان شایسته قابلیت  این را دارد که همه انسان ها را در بر گیرد  نه انسانی خاص را.
از منظر دینی و قرآنی آدمی به لحاظ این جامعیت وجودی ستودنی و موجودی اندیشمند و والاست و تاکید قرآن بر الگو قرار دادن آنان را می توان نظاره نمود که مومنان را به حرکت، کوشش و تکاپو برای نیل  به درجات عالی ایمان و تقوا و یقین فرا می خواند و به عبارت دیگر آنها را ترغیب به رسیدن مقام اسوگی می نماید.
در منطق قرآن، انسان مومن همواره  در حال رشد و تعالی است و هرگز از روند تکاملی باز نمی ایستد. شاید ذکر مقامات معنوی مثل تقوا (متقین)، صدق (صادقین)، خلوص کامل( مخلصین) و مقامات متعدد دیگر به منظور رساندن این پیام باشد که نباید در یک منزل توقف کرد بلکه بایستی همواره در حال سیر از مرحله ای  به مرحله بالاتر بود.