کد مطلب: 14571 تعداد بازدید: ۲۴۱

تأثير حج در شكوفايي فضايل اخلاقي

سه شنبه ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۴
روح مانند جسم سلامت و بيماري دارد . اخلاق رذيله كه بيماري روح از آنهاست انسان را از رسيدن به سعادت باز مي دارد بر اساس آيه 56 سوره ذاريات كه مي فرمايد جن وانس را خلق نكردم جز براي اينكه بنده من باشند.
شوراي عالي حوزه ي علميه ي قم
مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
تحقيق پاياني سطح 2 (كارشناسي )
مدرسه ي علميه حضرت معصومه (علیهاسلام)شهرستان دماوند
 
موضوع
تأثير حج در شكوفايي فضايل اخلاقي
 
استاد داور:
جناب آقای تدین
 
استاد راهنما :
جناب آقاي مهدي رضايي
 
پژوهشگر :
زهرا قرايي
 
زمستان 1390
 
چکیده
شناختن خود ، موجب شوق به تحصيل كمالات و تهذيب اخلاق و باعث سعي در دفع رذايل مي گردد.
روح مانند جسم سلامت و بيماري دارد . اخلاق رذيله كه بيماري روح از آنهاست انسان را از رسيدن به سعادت باز مي دارد بر اساس آيه 56 سوره ذاريات كه مي فرمايد جن وانس را خلق نكردم جز براي اينكه بنده من باشند.
 هدف از خلقت انسان عبادت است.حج نوعی عبادت است که تمامی عبادت ها رادر خوددارد.غرض از تشریع حج این است که ازطریق مناسک این بیت بدانی که مقصود اصلی از خلقت انسان معرفت خداووصول به درجه عشق اووانس به حضرت اوست واینها تحصیل نمی شودمگر به تصفیه قلب و آن هم ممکن نیست مگربه حفظ نفس ازشهوات وانقطاع ازدنیاوقرارگرفتن درراه رنج عبادات ظاهری وباطنی.
ازاین رو انسان موظف است که ابتدا خودراازرذایل اخلاقی پاک کندوسپس به فضایل اخلاقی مزین کند.کامیابی ازمقام معنوی حج درصورتی میسراست انسان تزکیه جان کند.انسان باید قبل از سفرحج خود رااز تمامی حقوق الهی وخلق برهاند.دراحرام باخداعهد کند که دیگر گناه نکند،درطواف تواضع راسرمشق خود قراردهدزیرا خدای سبحان کعبه را مظهرتواضع بندگان قرار داده،درعرفات عهد عالم الست را دوباره تشریع کند،درمشعربه رحمت الهی توجه داشته باشد،درمنی تقوا پیشه کندتاخداازاو راضی باشد،دررمی جمره برای همیشه با شیطان مبارزه کند.
اگرحج با شرایط صحیح آن انجام گیردباعث دگرگونی اخلاقی در انسانها می شودوآن ها رااز زندان شهوات ومادیات خارج وبه سرچشمه نور ومعرفت می رساندوسعادت وکمال ابدی را برای او تضمین می کند.
کلید واژه ها:حج،شکوفایی،فضایل اخلاقی