کد مطلب: 14562 تعداد بازدید: ۲۳۵

معنا شناسی وحی و نزول قرآن کریم از منظر متخصصان علوم قرآنی

دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴
«وحي» به عنوان ارتباطي ويژه ميان خدا و انسانهاي ممتاز و برگزیده یعنی پیامبران، مسأله‌اي بسيار مهم در تمام اديان آسماني است.
شورای عالی حوزه علمیه ی قم
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
مدرسه علمیه ی حضرت معصومه علیهاسلام  دماوند
 
تحقیق پایانی سطح دو (کارشناسی)
 
 
 
موضوع:
 
معنا شناسی وحی و نزول قرآن کریم
از منظر متخصصان علوم قرآنی
 
 
 
استاد راهنما:حجت الاسلام  والمسلمین سید مهدی رضایی
 
 
 
 
تهیه و تنظیم:زهرا مشهدی آقایی
 
 
 
 
 
تابستان 90

چکیده
«وحي» به عنوان ارتباطي ويژه ميان خدا و انسانهاي ممتاز و برگزیده یعنی پیامبران، مسأله‌اي بسيار مهم در تمام اديان آسماني است.
در اين تحقيق سعی شده است تا با استفاده از آراء متخصصان علوم قرآنی و خود آيات قرآن به «معنا شناسی وحی و كيفيت نزول قرآن» پرداخته شود.
«وحی» برقراری ارتباط میان عالم غیب و عالم ماده است و چون در برقراری ارتباط سنخیت شرط است امکان وحی را از جهاتی مورد تردید قرار می دهند لکن چون انسان موجودی مرکب از جسم و روح است و همچنین تکلم از صفات فعل خداست و می تواند مخاطبی حادث داشته باشد به این سنخیت خدشه ای وارد نمی گردد.
ضرورت وحی به تصریح آیات قرآن و به حکم عقل و قواعد علم کلام اثبات می شود به گونه ای که جامعه بدون وحی حیات انسانی نخواهد داشت.
كلام خدا هر آن چيزي است كه مقاصد او را تفهيم مي‌كند و گونه‌اي از تكليم خدا به صورت وحي محقق مي‌شود. (و ما كان لِبشر ان يكلمه الله الا وحياً أو...)
وحي با توجه به آيات و آموزه‌هاي قرآني، شموليتي گسترده دارد و ساحتي از تكلم خداوند با بشريت بلكه با تمام مخلوقات است ولي آنچه كه در انبيا رخ مي‌دهد درجه‌اي بسيار متعالي است و با ویژگی هایی چون اشعار، درونی بودن و... متمایز می گردد.
وحي و نزول قرآن بسيار مرتبط به هم هستند. با تبيين كيفيت وحي به درك بهتر نزول قرآن نزديك خواهيم شد.
قرآن حقیقتی ذومراتب است به گونه ای كه قرآن عربي، مسبوق به وجودي برتر و استوارتر نزد خداوند است و مراتب قرآن از ام‌الکتاب تا همین کتاب قرآن، نزول آن حقیقت است به نحو تجلی.
هم لفظ و هم معنای قرآن از جانب خداوند و کلام حضرتش بوده و بنابر این حائز صفات کمالی و مصون از خطا است.
نزول قرآن از «امّ الکتاب» نزد خدای علیّ حکیم تا صورت الفاظی که به جان مردم رسید، از طریق کانال و وسائطی انجام گرفته است که عبارتند از روح، جبرئیل و وجود مبارک پیامبر اکرم.
 
کلید واژه‌ها:
وحی، نزول، قرآن و روح