کد مطلب: 14561 تعداد بازدید: ۵۰۰

دشمن شناسی از منظر قرآن و روایات و راهکارهای مقابله آنان

دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴
«تعریف الاشیاء با ضدادها» از همین رو خداشناسی انسان کامل نمی شود مگر با شناخت دشمنان که هر چه این شناخت بیشتر باشد می توان آمادگی لازم را برای رویارویی با او کسب نمود به مکر و حیله و کیدا و آگاه گشت و به مقتضای حرکت ضد انسانی او،واکنش نشان داد.
شورای عالی حوزه ی علمیه قم
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
مدرسه علمیه حضرت معصومه(س)شهرستان دماوند
تحقیق پایانی سطح2(کارشناسی)
موضوع
دشمن شناسی از منظر قرآن و روایات و راهکارهای مقابله آنان
استاد راهنما
سر کار خانم انجیدنی
محقق
الهه انصاری میرزایی
شهریور1392
 
 
 
 
 
 
 
 
«چکیده»
«تعریف الاشیاء با ضدادها» از همین رو خداشناسی انسان کامل نمی شود مگر با شناخت دشمنان که هر چه این شناخت بیشتر باشد می توان آمادگی لازم را برای رویارویی با او کسب نمود به مکر و حیله و کیدا و آگاه گشت و به مقتضای حرکت ضد انسانی او،واکنش نشان داد.اهتمام ویژه قران به بحث از دشمن گویایی این حقیقت است که از نظر خداوند این موضوع جزو ضروریات زندگی انسانها است و هدف اصلی این رساله شناخت دشمنان آشکار ،شیطان که با وسوسه های خود باعث گمراهی مردم می شوند و منافقان که خداوند به عنوان خطرناکترین دشمن معرفی شده و قرآن در مورد آنان هشدار داده و با نیرنگ نفوذ می کنند و یهود که امروزه در قالب استکبار جهانی زیر لوای لاوی صهیونیسم به مبارزه با بیداری اسلامی می پردازد و تهاجمات استکبار جهانی که در قالب های استحاله فرهنگی ،نظامی و سیاسی می باشد و توجه به ناتوی فرهنگی که سعی در تضعیف باورهای دینی و ترویج بی بندباری و فساد در قالب روشنفکری وابسته و مرتجح دارد. و شناخت اهداف و ویژگی هایی دشمنان امکان خنثی کردن در مقابله ی صحیح و به هنگام را به ما می دهد.
کلید واژه ها: عدو، خدع،صد،کفر،کید، بطانة، نفاق