کد مطلب: 14482 تعداد بازدید: ۴۱۷

حسن معاشرت و آثار آن از منظر قرآن و سنت

سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴
حسن معاشرت در آیات و روایات به معنی برخورد نیکو و مصاحبت پسندیده با دیگران است و از ارکان زندگی فردی و اجتماعی به شمار می رود.واز نظر اخلاقی ،حقوقی وآداب اجتماعی قابل بررسی است .
 
شورای عالی حوزه های علمی قم
مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
مدرسه علمیه حضرت معصومه(سلام الله علیها) شهرستان دماوند
 
تحقیق پایانی سطح 2(کارشناسی)
 
 
موضوع:
 
حسن معاشرت و آثار آن از منظر قرآن و سنت
 
 
 
 
استاد راهنما:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حمید رضا فاتحی
پژوهشگر:
نجمه اتابکی
تابستان 92
 
 
چکیده
این پژوهش به بررسی حسن معاشرت و آثار آن از منظر قرآن و سنت می پردازد. روش در این تحقیق،کتابخانه ای است ومطالب از طریق فیش برداری از منابع دست اول دینی جمع آوری شده است.   انسان موجودی اجتماعی است و برای رفع نیاز های خود ناگزیر به معاشرت با دیگران است . معاشرت طبق دستور دین و آیات قرآن انسان را به سوی مسیر اصلی و فطرت انسانی  رهنمون می نماید.
حسن معاشرت در آیات و روایات به معنی برخورد نیکو و مصاحبت پسندیده با دیگران است و از ارکان زندگی فردی و اجتماعی به شمار می رود.واز نظر اخلاقی ،حقوقی وآداب اجتماعی قابل بررسی است .
این تحقیق در دو بعد ارزیابی شده است :حسن معاشرت در خانواده که شامل خانواده وخویشاوندان می شود،به نوع رفتار ورعایت حقوق زن وشوهر،والدین وفرزندان با یکدیگر وهمچنین با سایر افرادی که رابطه نسبی  یا سببی دارند اشاره دارد.حسن معاشرت در جامعه که دامنه وسیع تری دارد،شامل نوع رفتار ورعایت حقوق عموم مردم مسلمانان وغیر مسلمانان به ویژه معاشرت با همسایه ودوستان است .
معاشرت نیکو آثار فردی واجتماعی دارد.آثار فردی آن عبارت است از : برآوردن نیاز انسان به محبت ، ابراز خود و نیاز به تعلق و بستگی به گروه ، و ایجاد آرامش روحی و روانی .آثار اجتماعی حسن معاشرت عبارت است از : رشد جنبه های اجتماعی انسان و توسعه ارتباط با دیگران ورشد اخلاق.
 کلید واژه:حسن معاشرت،معاشرت با مردم ،معاشرت باخانواده