کد مطلب: 14444 تعداد بازدید: ۲۱۸

السلام علیک یا أمّ أبیها......

یکشنبه ۶ ارديبهشت ۱۳۹۴
زهراجان! ای که ثمره ی مادری ات رادریازده نورمقدس نشان داده ای. قرآن آینه ی تمام نمای تو بود وما درسوره کوثرتورا می جوییم.
فاطمه سادات معززی
السلام علیک یا أمّ أبیها......
زهراجان! ای که ثمره ی مادری ات رادریازده نورمقدس نشان داده ای.
قرآن آینه ی تمام نمای تو بود وما درسوره کوثرتورا می جوییم.
ازهمان زمان که متولدشدی مادری معنا پیدا کرد.
چه زیباست آغوش مادری ات این را از زبان محسنت شنیده ام.
إنّااعطیناک الکوثر تولد بهارپاکی وزلالی است، آری زلال مثل آب که مهرتوراباخود دارد.
شکوه عظمتت را همه می دانستند اما تنها علی (ع) درک می کرد.
چه زیبازیستی وچه زیبارفتی...
ای سیّده ی زنان عالم نه تنها علی علیه السلام بلکه بارفتنت عالمی راخانه نشین کرده ای.
خداوند باآفرینش تو،آفرینش را ارج نهاد.
مادرجان ای کسی که روزی جهان بلکه روزی دو عالم از خاک های چادرت سرچشمه می گیرد.
آری خاک چادرت افلاک ماست.
حتی درآخرین لحظات زندگی ات حق مادری ات را اداکردی آنجا که فرمودی:
))سلام من را به فرزندانم برسانید))
سلام خدا وفرشتگانش برتوباد.
ای خورشیدطالع خانه ی مصطفی!
تو به بانوان جهان افتخار زن بودن دادی.
ای آبروی زنان عالم وای دردانه ی خدابرروی زمین.
چه زیباگفت فرزندت مهدی: (( مادرمن حبیبه ی داور است/ مادرمن صفیه ی عالم است/مادرمن شفیعه ی محشراست/مادرمن أمّ أبیهاست او/مادرمن انسیه حوراست او/مادرمن ختم رسالت بود/مادرمن مام امامت بود))
ای حبیبه ی داور
برایم مادری کن دردنیا وآخرت.....