کد مطلب: 14355 تعداد بازدید: ۱۷۸

بانوی عشق.....

دوشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۴
مادر واژه ای است زیبا وبه یادماندنی وچه زیباااست که روز زن ومادر نام گذاری شده است باروز بهترین وپاک دامن ترین بانوی گذشت وایثار ویگانه بانوی عالم خلقت حضرت زهرا (س)
مادر واژه ای است زیبا وبه یادماندنی  وچه زیباااست که روز زن ومادر نام گذاری شده است باروز بهترین وپاک دامن ترین بانوی گذشت وایثار ویگانه بانوی عالم خلقت حضرت زهرا (س)
مادر در گران بهایی است که در زمین همچون فرشته ای در میان زمینیان  گوهر فشانی می نماید وبی ادعا وعاشقانه تمام هستی خود را خالصانه وبی منت وقف عزیزانش می نماید وچه زیبااست این از خود گذشتگی عاشقانه در راه وصل شدن به معبود ومادر واژه ای که جاری شدنش بر لب های هرشخص جان وعمری تازه می بخشدوبهشتی که در زیر پای تواست اگر تو در آن حضور بیابی زیبا خواهد شد والا بهشت بی مادر صفایی نخواهد داشت.
فاطمه آن بانوی آسمانی که جهان به خاطر خلفتش اجازه هست بودن یافت وزهرا آن بانویی است که لقب ام ابیها به خودگرفت یعنی مادر پدر واین لقب تنها برازنده اوست که می تواند دلسوزانه برای پدرش هم مادری مهربان باشد.
واگر فاطمه نبود که ذره ذره جانش را نثار همسرش نماید آیا یاوری برای علی در کوچه های مدینه دیده می شد فاطمه بودن تنها شایسته تواست که ظلم زمانه به علی را می دیدی وشکوه نکردی وبه خاطر غربت علی وپشتیبانی از ولایت تمام سختی ها ومشکلات را به جان خریدی تاولی زمان خود را باخون خود به تنهایی یاری نمایی .
قربان صبر بی مثال تو یا فاطمه اگر بخواهیم از توالگو گیری نماییم همین صبر تو برای عالمیان سرمشق خوبی خواهد بود .
فاطمه عاشق پروردگارش بود وآن چنان جلوه ای از عظمت معبود را مشاهده کرده بود که دنیا برایش جلوهای نداشت ولحظه لحظه زندگی اش با نور معرفت عجین شده بود ولحظه های کوتاه عمرش گره خورده بود با بندگی خالصانه در راه حق ومعنای زندگی حقیقی رابه طور کامل درک کرده بود وثمره های زندگی پر برکتش هر کدام نوری بودند ودر زمان خاص خود به خوبی درخشیدند تا معبود یگانه را به دیگران بشناسانند وجهان بی صبرانه منتظر آخرین نور ومنجی است که با آمدنش جهان را پر از عدل نماید انشاالله
خدایا به ما توفیق زندگی زهراگونه عطا بفرما وما را از یاران واقعی حضرت قرار ده وجان عالم فدای تو ونام مقدس تو یا فاطمه .
نجمه خداشناس