راه کارهای استحکام خانواده در قرآن و سنت

دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴

هر نظامی اگر دارای اصول و مبانی محکم مورد تائید عقل و دین نباید آسیب پذیر است ، نظام خانواده که در واقع یک نظام فعال و پویا می باشد بیشتر از هر نظام دیگر محتاج این علل و اصول خاص است که دین مبین اسلام بدان پرداخته است .

صله رحم و قطع رحم از منظر آیات و روایات

دوشنبه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۴

صله رحم به معنی دیدار کردن ، دیدن خویشاوندان و شریک ساختن آنها در مال و جاه و دیگر خیرات زندگی که انسان به آنها دست پیدا می کند .
قطع رحم به معنی قطع رابطه کردن ، آزردن و یاری نکردن خویشان در مال و آسایش و دیگر خیرات دنیوی در حالی که به آن محتاج باشند .

مادر شناسی از دیدگاه قرآن و عترت

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

تحقیق پیش رو با عنوان مادرشناسی از دیدگاه قرآن و عترت با به کار گیری روش مروری تحلیلی و استنباطی در صدد پاسخگویی به این سؤالات می باشد که: جایگاه مادر در قرآن و عترت چیست؟ نقش تربیتی مادر در خانواده چگونه است؟ نقش تربیتی مادر در سازندگی اجتماع و تاریخ چگونه است؟ نقش های تربیت را چه آسیب هایی تهدید می کند؟ راه کارهای آسیب زدایی کدام است؟

آثار حب و بغض در تعالی و سقوط انسان از منظر قرآن و عترت

دوشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

موضوع این پژوهش آثار حب و بغض در تعالی و سقوط انسان از منظر قرآن و عترت است . حب به معنی دوستی و گرایش به سوی چیزی خواستنی است و بغض به معنای دشمنی و تنفر از چیزی است که مورد پسند انسان نباشد و حب و بغض در رفتار فرد و جامعه و نحوه ارتباط ، کنش ها و عملکرد فردی و اجتماعی اثر می گذارد ، هدف این رساله نمایاندن آثار و پیامد هایی است که حب و بغض در ابعاد مختلف ،‌سیاسی و اجتماعی و تربیتی زندگی انسان می گذارد

ویژگی و اوصاف پیامبر (ص) از منظر قرآن

شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۴

ویژگی و اوصاف پیامبر ص از جهت سجایای نکوی اخلاقی بسیار مورد نکوهش خداوند است.

عوامل قساوت قلب و راه‌هاي درمان آن در آيات و روايات

دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴

بحث از قلب از چنان اهمیتی برخوردار است که شرف انسان و فضیلتش است که به وسیله ی آن برتری بر جمله اصناف خلق پیداکرده است.

دشمن شناسی از منظر قرآن و روایات و راهکارهای مقابله آنان

دوشنبه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۴

«تعریف الاشیاء با ضدادها» از همین رو خداشناسی انسان کامل نمی شود مگر با شناخت دشمنان که هر چه این شناخت بیشتر باشد می توان آمادگی لازم را برای رویارویی با او کسب نمود به مکر و حیله و کیدا و آگاه گشت و به مقتضای حرکت ضد انسانی او،واکنش نشان داد.

حسن معاشرت و آثار آن از منظر قرآن و سنت

سه شنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۴

حسن معاشرت در آیات و روایات به معنی برخورد نیکو و مصاحبت پسندیده با دیگران است و از ارکان زندگی فردی و اجتماعی به شمار می رود.واز نظر اخلاقی ،حقوقی وآداب اجتماعی قابل بررسی است .