حادثه منا

سه شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۴

فاجعه دردناک منا رابه آقایمان امام عصر(عج) ورهبر معظم انقلاب وتمام ملت شریف ایران وخانوادههای داغدار تسلیت عرض می نماییم واین واقعه راشدیدا محکوم می کنیم .

اماآنچه که بیش از محکوم کردن حادثه منا اهمیت دارد!؟

به راستی که زائران بیت الله الحرام به چه جرمی کشته شدند و خون اینان به چه بهایی ریخته شد؟؟؟