عضویت و استفاده از پایگاه مجلات تخصصی نور

دوشنبه ۱۴ دى ۱۳۹۴

به منظور استفاده از بزرگترین مرکز مجلات تخصصی علوم انسانی و اسلامی آشنایی با این پایگاه ضروری است.

مدیریت خواب

چهارشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۹۴

یک انسان مسلمان مدیر و مدبر است. اساس مهندسی شخصیت یک مسلمان ،مدیریت زمان است. اگر شما می خواهید ببینید که مسلمانی شما چه نمره ای دارد، باید ببینید که مدیریت زمان شما چقدر مفید است و چقدر منطبق با الگویی اسلامی و انسان کامل است.